Minne Hovenga, adviseur

Minne Hovenga, adviseur

“Fryslân libbet. Een sterke ‘mienskip’ vormt daarvoor de basis. Vanuit deze ‘mienskip’ worden vele initiatieven ontwikkeld om de leefbaarheid in stand te houden of te verbeteren. Als je dan ‘hikke en tein’ bent in deze prachtige provincie, wat is er dan mooier om hier een bijdrage aan te mogen leveren?”

“Ik doe met name ondersteuning van bestuur en vrijwilligers van dorpshuizen en multifunctionele centra op alle terreinen die zich in dit kader voordoen; van exploitatie en beheer tot ver- en nieuwbouw”.

Neem contact op met Minne via mhovenga[at]doarpswurk.frl of bel 06-45867445.

Als adviseur dorpshuizen ben ik in de gehele provincie actief en als aandachtsfunctionaris in de regio Noardwest Fryslân. Werkdagen maan- en dinsdag.

Deel deze pagina: