Sommige mensen in dorpen en wijken zetten zich met hart en ziel in voor het dorp of de samenleving. Binding in dorpen kan vaak nog hecht zijn. Aan de andere kant zijn er uitdagingen en vragen zoals een mondig wordende burger die zichzelf op een andere manier organiseert, schuring tussen nieuwe ideeën en ‘hoe het altijd ging’, maar ook mensen die niet of minder binding hebben met het dorp of wijk waarin ze wonen. Ik vind het interessant om deze processen zonder oordeel te observeren en te luisteren naar wat de behoefte van de mensen is. Daarnaast leg ik graag verbinding tussen verschillende partijen zodat er met elkaar kan worden meegedacht in plaats van dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt. Ik vind het belangrijk dat de overheid faciliteert bij initiatieven die draagvlak hebben in de samenleving. Ik kan een schakelende rol vervullen tussen initiatief en overheid.

Ik ben aandachtsfunctionaris van Noordoost Fryslân

Je kan mij bereiken via de mail: rsterk@doarpswurk.frl of 06-57745335