Theo Andreae, directeur

Theo Andreae, directeur

Op zoek gaan naar het antwoord op de vraag die wellicht achter de vraag schuil gaat. En of het mogelijke antwoord op de vraag niet conflicteert met andere vragen die kunnen spelen. Kortom, ik benader vraagstukken graag integraal waarbij ik mensen uitdaag ‘over de schutting’ heen te kijken, het eventuele ‘eigen belang’ te plaatsen binnen het grotere belang om zodoende tot een duurzame en bovenal gedragen oplossing te komen. Die – bij voorkeur brede – gedragenheid is van belang om een oplossing ook duurzaam te laten zijn.

Ik ben een gedreven en betrokken bouwer die energie krijgt van mensen die met passie en overtuiging aan een project willen werken, gericht op verbetering en daadwerkelijk effect sorteren voor betrokkenen.

‘Niemand krijgt energie van veranderen, van verbeteringen wel’  

Theo is werkzaam als directeur en waar nodig als adviseur in de dorpen in de gehele provincie. Neem contact op met Theo via tandreae@doarpswurk.frl of bel met 06-50695586

Deel deze pagina: