“Ik werk met veel plezier voor een organisatie die in het hart van de samenleving actief is. We werken met mensen door te bouwen aan een betere leefomgeving. Mijn passie is om verbindingen te leggen tussen mensen en waar nodig te helpen in conflictsituaties”.

Neem contact op met Titus via tsijmonsma[at]doarpswurk.frl of bel 06-46487488. Of volg hem op Twitter via @titussijmonsma

Mijn werkgebied voor de dorpen is de gehele provincie en als aandachtsfunctionaris ben ik actief in de regio Súdeast Fryslân.