Dorpsbelangen

Nieuwe Democratie, Friese Burgertop

Van Dorpentop naar Burgertop
In 2016 gingen vijfhonderd Friezen tijdens de Friese Dorpentop met elkaar in gesprek over de toekomst van het platteland. In 2019 en 2020 kreeg deze Dorpentop een vervolg in de eerste Friese Burgertop, bestaande uit 43 inwoners die de Friezen in diversiteit vertegenwoordigen. Het thema van deze eerste Burgertop is “Goede dingen makkelijk maken voor een bloeiend Fryslân”.

Project in het kort

  • Samen besluiten maken
  • Samenwerking politiek en mienskip
  • Foar de mienskip fan moarn

Riejanne Bouma

Adviseur

De Friese Burgertop in het kort

De kerngroep Friese Burgertop gelooft in de kracht en kennis van de mienskip en wil deze benutten om sámen goede besluiten te nemen en plannen te maken. De Burgertop vond plaats vanaf oktober 2019. Tijdens deze Top is een voorstel voor de Provinciale Staten geformuleerd door de 43 deelnemers.

Wie deden er mee aan de Burgertop?

Iedereen die in Fryslân woont kon zich opgeven. Er zijn 43 inwoners die uiteindelijk werden uitgenodigd voor de Burgertop, want zoveel statenleden zijn er ook in Fryslân. De deelnemers zijn ingeloot en daarbij werd er gekeken naar waar de mensen vandaan komen, of ze man of vrouw zijn, hoe oud ze zijn en wat hun opleidingsniveau is. Het Fries Sociaal Planbureau hielp hierbij. Er ontstond zo een diverse groep mensen, die een goede afspiegeling zijn van de Friese bevolking.

Wat gebeurde er op de Burgertop?

Op de Friese Burgertop werken de 43 deelnemers 3 weekenden samen om uiteindelijk tot een concreet voorstel te komen voor de Provincie. Dit voorstel zou op de agenda van Provinciale Staten komen en dezelfde waarde en kwaliteit krijgen als de voorstellen die op de normale manier tot stand komen in het provinciehuis. De provincie kan het voorstel gebruiken om plannen te maken en maatregelen uit te voeren die bijdragen aan goede dingen makkelijk maken in Fryslân.

Kracht en kennis van inwoners gebruiken voor Fryslân

  • Samen besluiten maken
  • Samen plannen maken
  • Altijd vertegenwoordigd
  • Afspiegeling Friese samenleving
  • Samenwerking politiek en mienskip
  • Deskundig

Presentatie Friese Burgertop aan Provinciale Staten

Na drie weekenden is een projectvoorstel met adviezen en het manifest ‘Sûn iten fan sûne grûn’ gemaakt en op 3 maart 2021 aangeboden aan de Friese Provinciale Staten. Lees hieronder de projectenvoorstellen.

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein