Aanpak Rotte Kiezen

Aanpak Rotte Kiezen

Dorpsbelangen, woningcorporaties en gemeenten kunnen ze zo benoemen: verpauperde panden die het aanzicht van een dorp bederven. Een ‘rotte kies’ aanpakken is echter zo eenvoudig nog niet. Vaak zijn deze panden namelijk in particuliere handen.

In het Noordwesten van Fryslân hebben vier woningcorporaties de handen ineengeslagen om iets aan de problematiek van verwaarloosde en gezichtsbepalende gebouwen te doen.
Samen met plattelandsorganisatie Doarpswurk, en met steun van de provincie Fryslân, hebben Wonen Noordwest Friesland, Elkien, WoonFriesland en Woningcorporatie Dongeradeel een project ontwikkeld: Aanpak Rotte Kiezen. Doel is samen met de eigenaar-bewoner en het dorp een oplossing te vinden, zodat het dorp er in de toekomst weer mooi bijstaat.

In opdracht van woningcorporaties Wonen Noordwest Friesland, Welkom, WoonFriesland en Woningcorporatie Dongeradeel hebben Weusthuis BV en Doarpswurk het rapport Verpauperde panden in de Friese dorpen opgesteld.
In dit rapport wordt een beeld geschetst van de omvang van de problematiek van verpaupering in Friese dorpen. Bovendien geven de opdrachtnemers aanbevelingen voor een strategisch model voor de aanpak van deze problematiek. Het rapport gepubliceerd in 2008 kunt hier lezen.

Met deze aanbevelingen is het project Aanpak Rotte Kiezen in de jaren daarna ontwikkeld en uitgevoerd. Op basis van de ervaringen die toen zijn opgedaan is het het rapport Terugblik & toekomstvisie opgesteld.

Deel deze pagina: