De Buurtmeter

De Buurtmeter

De Buurtmeter is een middel om de leefbaarheid in dorpen, steden en wijken in beeld te brengen. Een bewonersgroep vult hiervoor een vragenlijst in waarbij allerlei thema’s aan de orde komen. Tijdens het invullen van de vragenlijst gaan de bewoners met elkaar in gesprek over de ervaren leefbaarheid in het dorp, de stad of de wijk. De vragenlijst wordt ingevuld met behulp van een adviseur van Doarpswurk of Partoer.

In de vragenlijst staan met name de sociale verbondenheid en vitaliteit binnen een dorp of wijk centraal. Door bijvoorbeeld jaarlijks de vragenlijst in te vullen wordt inzichtelijk gemaakt hoe de leefbaarheid in een dorp of wijk zich ontwikkelt. En kan in beeld worden gebracht welke interne en/of externe ontwikkelingen en investeringen veranderingen in de leefbaarheid teweeg hebben gebracht. Op die manier bouwt een stad, dorp of wijk aan haar eigen ‘leefbaarheidsdossier’ en kunnen zij richting instanties een onderbouwing van bepaalde verzoeken of problemen overhandigen.

De Buurtmeter is een initiatief van Elkien, Partoer, Accolade, gemeente Súdwest-Fryslân en Doarpswurk. De betrokken gemeenten ontvangen de gegevens uit de dorpen en krijgen op die manier inzicht in de ervaren leefbaarheid. Bovendien wordt door een dorpsoverstijgende rapportage samenhang aangebracht. Het is op deze manier mogelijk om trends en ontwikkelingen zichtbaar te maken die op dorps- of wijkniveau niet direct zichtbaar zijn.

In 2015 benaderden Partoer en Doarpswurk dorpen in de gemeente Súdwest-Fryslân voor deelname aan de Buurtdorpsmeter.

Download hier de folder van de Buurtmeter of ga naar de website.

Deel deze pagina: