Duurzame dorpshuizen

Duurzame dorpshuizen

Dorpshuizen en wijkgebouwen in de regio Zuidwest Fryslân klaarmaken voor de toekomst, dat is het belangrijkste doel van de pilot ‘Doarpshuzen mei in Duorsume Takomst’. Dit project is opgezet door Doarpswurk in nauwe samenwerking met Streekwurk Zuidwest Fryslân, het samenwerkingsverband van de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân.

In deze pilot bieden wij dorpshuizen de mogelijkheid professioneel advies in te winnen over het energieverbruik en de exploitatie onder de loep te laten nemen. Dit levert een aantal maatregelen op om uiteindelijk kosten te besparen.

Wat betekent dit voor uw dorpshuis?
Het project bestaat uit twee adviestrajecten die gratis worden aangeboden, namelijk:

  • Een zogenaamd EPA- U traject (Energie Prestatie Advies- Utiliteitsbouw). Hiervoor wordt bij uw dorpshuis geïnventariseerd wat de bouwkundige staat van het gebouw is en hoe met welke middelen en ingrepen de energieprestatie verbeterd kan worden.
  • Daarnaast krijgt een aantal dorpshuizen de mogelijkheid om deel te nemen aan het onderdeel toekomstbestendige dorpshuizen. Hierbij gaat het niet alleen om een analyse van de (financiële) exploitatie, maar ook over de functie in het dorp en omgeving en de prestaties op het gebied van duurzaamheid. De inventarisatie hiervan is de basis voor het bepalen van een toekomstbeeld voor het dorpshuis.

Enkele interessante artikelen zijn geplaatst op deze website. Lees hier  het interview met Minne Hovenga voor de start van het project.

Ondertussen (april 2016) is het project in de beginfase. Lees hier meer over de informatie bijeenkomsten in februari 2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Minne Hovenga

Logo-partnersLogo steekwurk Zuidwest PMS 382M

Deel deze pagina: