Energiewerkplaats Fryslân

Energiewerkplaats Fryslân

Er gebeurt niets zonder initiatiefnemers! Er is een groeiend aantal initiatieven in Friese dorpen en wijken gericht op energiebesparing, in- en verkoop van duurzame energie, het starten van een eigen energiecoöperatie of bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.

Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie en Ús Koöperaasje werken samen bij het ondersteunen van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau.

Naast het regelmatig aanbieden van netwerkbijeenkomsten waarbij initiatiefnemers elkaar ontmoeten, ideeën delen en elkaar inspireren, worden initiatieven bijgestaan met raad en daad.

Door o.a.:

  • Vinden van antwoorden op inhoudelijke en organisatorische vragen, zoals: Hoe koop ik gezamenlijk zonnepanelen in, Hoe kan ik gebruik maken van het verlaagd belastingtarief als energiecoöperatie, Hoe start ik een initiatief, Hoe krijg ik meer mensen betrokken bij het initiatief?
  • Het (laten) uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. We ondersteunen bij het (op)stellen van de juiste onderzoeksvragen en leggen de verbinding tussen de initiatieven relevante marktpartijen
  • Opstellen van project- en businessplannen
  • Zoeken naar (co)-financieringsbronnen voor zowel de voorbereiding  als de realisatie van concrete uitvoeringsprojecten en ook voor de benodigde ‘hardware’ voor de opstart en het voortbestaan van het initiatief
  • Vinden van en samenwerken met stakeholders zoals gemeente, kennis instellingen, provincie, marktpartijen
  • Samenwerken met de stakeholders

Wil je meer weten over de Energiewerkplaats of contact leggen met de organisatie kijk dan op de website van de Energiewerkplaats.frl.

rsz_ewf

De Friese Milieu Federatie, Ús Koöperaasje en Doarpswurk willen politiek draagvlak voor hun inzet voor lokale energieprojecten. Daarom stelden ze in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten het Akkoord van Raerd op met daarin een actieplan en 15 actiepunten.

Fryslân kan volgens de drie organisaties een stuk duurzamer worden als de kracht van lokale initiatieven meer wordt gebruikt. Door vol in te zetten op deze lokale kracht wordt tevens de Friese economie gestimuleerd en zorgt het voor meer werkgelegenheid. Het gaat daarbij niet alleen om financiële ondersteuning door overheden, maar ook om stimulering van lokale werkgelegenheid.

Deel deze pagina: