Dorps(woning)coöperaties

Dorps(woning)coöperaties

Verschillende woningcorporaties in Fryslân hebben de afgelopen jaren aangegeven zich nu of op termijn terug te trekken uit de kleinere dorpen. Op een aantal plekken heeft dit geleid tot initiatieven vanuit dorpsbewoners om zelf een coöperatie of vereniging op te richten. Deze gaat huurwoningen overnemen of soms zelfs nieuw te bouwen woningen realiseren. Bijvoorbeeld in Wûns en Jirnsum.

Dit zijn complexe processen, met o.a. grote financiële en juridische consequenties. Doarpswurk speelt hierbij een faciliterende rol. We fungeren soms als ‘oliemannetje’ tussen dorp en woningcorporatie. Ook geven we tips over haalbaarheid, draagvlak, financiering etc. We initiëren het proces niet, dat doet een dorp zelf, maar we lopen mee en geven advies en tips en zijn in sommige gevallen de katalysator van een proces. Een belangrijke voorwaarde om een katalysator te kunnen zijn, is kennis delen door de ervaring die we hebben opgedaan bij andere dorpen.

Deel deze pagina: