Fries Team Demografische Ontwikkelingen (FTDO, het Fries ‘krimpteam’)

Fries Team Demografische Ontwikkelingen (FTDO, het Fries ‘krimpteam’)

Doarpswurk neemt deel aan het FTDO, samen met afgevaardigden van de Friese woningcorporaties, de VFG, Partoer en het Kenniscentrum Krimp Noord Nederland. Het doel van dit team is om samen met de zogenaamde ‘ambassadeurs’ (Friese bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties) demografische effecten ‘op het netvlies’ te krijgen bij instanties, gemeenten en – indirect – uiteindelijk natuurlijk bij de inwoners van Fryslân. Hiertoe worden kennis en ervaringen gedeeld, ontwikkelingen belicht en ook worden jaarlijks één of meerdere masterclasses georganiseerd voor Friese bestuurders en politici.

Deel deze pagina: