Iepen mienskipsfisy

Iepen mienskipsfisy

Onze dorpsvisie, de Iepen Mienskipsfisy, is de inspiratiebron van waaruit de dorpsontwikkeling plaatsvindt.

Doarpswurk werkt continu aan een kwaliteitsimpuls en vernieuwende methode voor integrale dorpsontwikkeling. Een methode die inhoud en proces verbindt aan een transitieproces dat ook op dorpsniveau haar beslag moet krijgen. Het omvat educatieve, participatieve en inspirerende onderdelen die vanuit de toepasbaarheid op dorpsniveau, werkend met vrijwilligers tot uitvoering kunnen worden gebracht.

Het doel van deze open gemeenschapsvisie is het bewustmaken van bewoners over hetgeen dat ze gezamenlijk hebben in hun directe leefomgeving. Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen gemeenschapsontwikkeling. En het voortbrengen van bestuurders en initiatiefnemers die verantwoordelijkheid nemen voor deze ontwikkeling door van onderop, met draagvlak, goede ideeën te realiseren.

De inhoud van deze integrale methode omvat de gehele fysieke leefomgeving, de verbinding tussen mensen onderling met voorop een aantrekkelijke visie. Waar eerder de nadruk met name lag op het fysieke en sociale component, besteden we in deze methodiek ook aandacht aan ideeën die behoren tot de transitie waarin ieder dorp verkeert. Dorpen zijn op weg naar een circulaire economie, ervaren de gevolgen van demografische veranderingen en zoeken naar een andere manier van organiseren. Het is een tijd van zowel besturen als initiatief nemen.

De kwaliteitsimpuls die we als professionele organisatie voor ogen hebben, omvat de ontwikkeling van een vernieuwend theoretisch kader, inspirerende communicatiemiddelen en ondersteuning van onze adviseurs. Hierbij sluiten we aan op energie in de Friese samenleving en de wil en noodzaak om oude problemen fundamenteel anders op te lossen. Wil jij in jouw dorp aan de slag met het ontwikkelen van een Iepen Mienskipsfisy neem dan contact met ons op.

Deel deze pagina: