Initiatiefkunde

Initiatiefkunde

Gemeenschappen doen niets, het zijn de enkelingen die initiatief nemen en de gemeenschap verder brengen. De afgelopen jaren is de nadruk komen te liggen op het nemen van initiatieven door bewoners in dorpen en buurten. Waar het vroeger veelal slechts over kleinere initiatieven vanuit de gemeenschap ging, timmeren initiatiefgroepen vandaag behoorlijk aan de weg. Lokale energiebedrijfjes, dorpstuinen en nieuwe zorginitiatieven zijn hier voorbeelden van. Het gaat niet langer alleen om goed kunnen “besturen”, het gaat steeds vaker ook om goed “ondernemen”.

Maar hoe ga je hier mee om? Hoe creëer je draagvlak? Kunnen we het ook anders organiseren? We hebben initiatiefnemers nodig, mensen die vanuit eigen kracht, samen met anderen de leefbaarheid van het dorp ontwikkelen.

Besturen van dorpsbelangen worden ingehaald door initiatiefnemers en initiatiefnemers begrijpen soms te weinig van overheid en economie. Hoe ontwikkel je een nieuwe werkvorm waarbinnen besturen en initiatiefnemer maximaal tot hun recht komen? Meer weten: neem dan contact op met Jaap Koen Bijma en houd de agenda in de gaten voor workshops over initiatiefkunde.

Deel deze pagina: