Vluchtelingen met een status in mijn dorp?

Vluchtelingen met een status in mijn dorp?

Er komen steeds meer vluchtelingen in Nederland. Asielzoekerscentra raken vol en noodlocaties moeten een oplossing bieden. In de AZC ‘s zitten landelijk ongeveer 13.700 statushouders; medelanders dus.

Doarpswurk vraagt Friese dorpen te onderzoeken of er in hun dorp huisvestingsmogelijkheden voor statushouders zijn. Naast plek is het ook van belang dat er draagvlak bestaat om vervolgens als dorp gezamenlijk actie te ondernemen.

We werken in dit project samen met stakeholders die kennis hebben op het gebied van integratie maar ook huisvesting.

Stakeholders:

Dit project is gestart met een bijeenkomst voor belangstellenden uit de dorpen op 7 april in Jirnsum. Binnenkort zal er nog een informatiebijeenkomst volgen met daarin de ervaringen tot nu toe en uiteraard informatie voor ‘nieuwe’ dorpen die willen aansluiten. Wil jij in jouw dorp aan de slag maar heb je een beetje hulp nodig? Neem dan contact op met de projectleider Titus Sijmonsma.

Initiatieven en ontwikkelingen in de pers:

Deel deze pagina: