Quick Scan voor dorpshuizen

Quick Scan voor dorpshuizen

Vindt u de kwaliteitszorgmethode ‘Goed voor elkaar’ te uitgebreid, maar wilt u in grote lijnen wel weten wat de status van uw buurt- of dorpshuis is, en of er nog verbeterpunten mogelijk zijn? Dan kunt u er ook voor kiezen om de zogenaamde Quick Scan te doen.

De Quick Scan bestaat uit vier onderdelen:

  1. Algemeen. Hierin worden vragen gesteld zoals welke rechtsvorm het dorpshuis heeft, of u een bestuursreglement heeft, of u een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) heeft uitgevoerd etc.
  2. Vragen die aan de orde komen zijn, of er een vrijwilligersreglement is, of er functioneringsgesprekken worden gevoerd en of ze bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding krijgen.
  3. Heeft u de bedrijfsvoering uitbesteed aan een pachter? Dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd of er voortgangsgesprekken worden gevoerd en of die schriftelijk worden vastgelegd.
  4. Personeel in loondienst. Heeft u personeel in loondienst? Zijn de taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers schriftelijk vastgelegd? Bent u verzekerd voor aansprakelijkheid van personeel?

Achter ieder ingevuld vakje staat of het niet hebben geregeld van het punt een laag, matig of hoog risico heeft. Bij een hoog risico dient het punt op korte termijn te worden aangepakt, bij matig op middellange termijn en bij een laag risico op de lange termijn.

Iets voor uw dorpshuis of wijkcentrum?
Neem dan contact op met Doarpswurk. Op een gezamenlijke avond vult ieder bestuurslid van het buurt- of dorpshuis de Quick Scan in waarna het met elkaar wordt besproken. Zo wordt ook zichtbaar, wat niet voor iedereen duidelijk is en op welke onderdelen snel actie is vereist.

Deel deze pagina: