Reactie Doarpswurk op Beleidsbrief Leefberens

Door 31 augustus 2018Nieuws

Woensdag 26 september is de bijeenkomst van Provinciale Staten vanaf 10.00 uur met op de agenda o.a. de Beleidsbrief Leefberens en het Koersdocument Omgevingsvisie.

Provinciale Staten nemen op 26 september a.s. een besluit over de Beleidsbrief Leefberens
(lees voor meer informatie de stukken van Steatemerk 5 september).
Bestuur en team van Doarpswurk hebben een reactie op deze brief geschreven (zie hieronder).
Heeft u vragen of opmerkingen over de reactie, neemt u dan contact op met Jan Hendrik Jansen,
directeur (06 18817779)
BriefStatenledenBeleidsbriefLeefberens

Bijlagen bij de brief:
Visie Doarpswurk op Beleidsbrief Leefberens
Visie Doarpswurk dorpshuizenregeling 2017
Factsheet Doarpswurk