27 februari 2020

Tineke Helmers verbindt Doarpswurk en Streekwurk

Ze is werkzaam voor Streekwurk, maar ook regelmatig bij Doarpswurk te vinden. Tineke Helmers is het levende voorbeeld hoe overheden en Doarpswurk samen de leefbaarheid van Fryslân gestalte geven.

Doarpswurk en Streekwurk werken al langere tijd samen en die samenwerking wordt steeds hechter. ‘Ik ben een schakel tussen beide organisaties’, vertelt Tineke Helmers. Beide organisaties zetten zich in voor de leefbaarheid van het Friese platteland, maar hebben elk wel een eigen taak en positie.

Streekwurk is de uitvoerder van het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Dit fonds financiert talloze projecten; aanvragen kunnen drie keer per jaar worden ingediend. De eerste tender van dit jaar is net afgesloten en heeft circa 160 aanvragen opgeleverd. Deze worden per regio beoordeeld door de adviescommissie, een vertegenwoordiging van de actieve mienskip uit de regio zelf.

Van de circa 2200 projecten die sinds 2015 zijn ingediend, zijn 1500 ook daadwerkelijk gesubsidieerd, vertelt Tineke. ‘Het IMF is een combinatie van allerlei regelingen. Voorheen waren er allemaal aparte regelingen, zoals sport, cultuur, noem maar op. Nu is het voor initiatiefnemers veel gemakkelijker om een aanvraag in te dienen, omdat er één loket is waar ze terecht kunnen. Initiatieven die bottum-up worden opgezet en breed worden gedragen door vrijwilligers, moet je niet afremmen door allerlei ingewikkeldheden.’

Sinds dit jaar is ook de voormalige dorpshuizenregeling van de provincie opgenomen in het Iepen Mienskipsfûns. Dat betekent dat dorpshuisbestuurders bij verduurzaming en verbouwingen hier hun subsidieaanvraag kunnen indienen. Ook andere ‘moetingsplakken’ vallen hier onder. Voor de begeleiding van dergelijke aanvragen komt de kennis en kunde van Doarpswurk goed van pas. ‘De initiatiefnemer staat voorop en wij willen zo optimaal mogelijk doorverwijzen. Dat betekent dat we voor kennis en expertise bij dit soort projecten ook doorverwijzen naar Doarpswurk’, legt ze uit.

Ook andere initiatiefnemers kunnen voor kennis en begeleiding bij Doarpswurk terecht. ‘Doarpswurk zit vooral aan de voorkant van het idee. Bijvoorbeeld bij de visievorming en het creëren van draagvlak in brede zin. Streekwurk gaat meer over de begeleiding van een projectidee naar de specifieke subsidieaanvraag. Zo moeten we in Fryslân zoveel mogelijk de verbinding zoeken en er samen zijn voor de initiatiefnemers.’

Die samenwerking krijgt steeds meer gestalte. Zo was er eerder deze maand een bijeenkomst van Streekwurk, Doarpswurk en de dorpencoördinatoren van de gemeenten om te onderzoeken wie initiatiefnemers wanneer het beste kan helpen. Ook gingen Steekwurk en Doarpswurk gezamenlijk op pad om dorpsbelangen en dorpshuisbestuurders te informeren over de mogelijkheden van het IMF en wie wat doet.

‘We hebben net een drukke tijd gehad om het nieuwe Iepen Mienskipsfûns inclusief de moetingsplakken te activeren voor 2020-2024. We ontwikkelen constant door. Maar ik vind het ook belangrijk om te zien wat de concrete resultaten zijn en hoe de projecten die we begeleiden en subsidiëren zich ontwikkelen. Daar krijg ik echt energie van, want dan zie je concreet resultaat van het werk dat je erin hebt gestoken.’

Ze is wel eens verbaasd hoeveel projecten er worden ingediend en kijkt met plezier naar het de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee ze worden gepitched. ‘Dan denk ik: wat een krachtige mienskip hebben we toch. Daar wordt ik echt enthousiast van.’ Nog niet ieder dorp of initiatiefnemer weet het IMF te vinden. ‘Er zijn nog witte vlekken op de kaart. Soms redt een dorp zichzelf wel, maar er zijn ook nog plekken waar niets gebeurd. We brengen nu in kaart waarom dat zo is.’

Zelf neemt ze na drie jaar afscheid van Streekwurk. Als zzp’er wacht een nieuwe uitdaging. Het Friese platteland bruist, heeft ze ervaren. ‘In Fryslân kunnen we veel organiseren dankzij veel enthousiaste en daadkrachtige vrijwilligers. Die moet je het zo gemakkelijk mogelijk maken.’

Tekst & foto: Ida Hylkema