22 april 2021

Update corona maatregelen dorpshuizen per 28 april

De regering verwacht dat door het vaccineren minder mensen ziek worden en het aantal ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving kan daarmee stap voor stap meer open gaan. Vanaf 28 april betekent dat ook voor dorps- en buurthuizen dat de avondklok vervalt en de terrassen open mogen. De terrassen mogen alleen onder bepaalde voorwaarden open.

Openstelling terrassen onder voorwaarden
• Bezoekers hebben vaste zitplaatsen en moeten verplicht reserveren. Er mag maximaal voor 2 personen gereserveerd worden, uitgezonderd kinderen tot 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Reserveren aan de deur is toegestaan.
• Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten, op 1,5 meter afstand. Uitgezonderd zijn kinderen tot 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
• Er mogen maximaal 50 mensen op een terras zijn.
• Er is verplichte verificatie van gezondheid van de bezoeker door het personeel of vrijwilliger. Het personeel/vrijwilliger is verplicht om de bezoeker te vragen om contactgegevens om eventueel bron- en contactonderzoek te doen.
• Er mag geen entertainment zijn, zoals live optredens, op of rondom het terras.
• Er is geen zelfbediening mogelijk op het terras.
• Bezoekers mogen alleen in het dorps- of buurthuis om gebruik te maken van het toilet, de garderobe of om te betalen. Binnen is een mondkapje verplicht.
• Er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald.
• De basisregels blijven gelden: dus 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.
• Met kuchschermen tussen tafels mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar staan.

De terrassen buiten bij sportaccommodaties mogen niet open, zij zijn uitgesloten.

Binnenruimtes dorps- en buurthuizen
De binnenruimtes van de dorps- en buurthuizen zijn nog steeds gesloten voor vergaderingen etc.
De uitzonderingen op deze regel zijn begeleiding of georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen. Trainingen en cursussen die beroepshalve noodzakelijk zijn en de kinderopvang.

Regels voor binnenruimtes(behalve thuis)
Voor de locaties die onder voorwaarden open zijn geldt het volgende:

  • In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in het buurthuis, of bij een uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
  • De beheerder treft hygiënemaatregelen, zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
  • Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt een gezondheidscheck plaats.
  • Zelfstandige ruimtes zijn van elkaar gescheiden door muren van de grond tot aan het plafond en hebben een deur naar de gang.
  • Reserveren is verplicht. Er mag voor 2 personen tegelijk worden gereserveerd.

Foto Doarpswurk: dorpshuis De Delfeart te Surhuizum