13 oktober 2021

Update coronamaatregelen dorps- en buurthuizen per 25 september

Laatste update: 13 oktober 2021
Met ingang van 25 september worden de coronamaatregelen versoepeld. We kunnen elkaar weer ontmoeten in het dorps- en buurthuis.
De afgelopen weken was er nog onduidelijkheid over het gebruik van het Coronatoegangsbewijs (CTB). Sociaal Werk Nederland en LSA hebben in samenspraak met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking (versie 8 oktober) gemaakt.

Vanaf 25 september wordt gebruik gemaakt van het Coronatoegangsbewijs (CTB). 
De 1,5-meterregel komt per 25 september 2021 te vervallen. De coronamaatregelen zoals het toegangsbewijs zijn tijdelijk, maar gelden in elk geval tot 1 november. Het CTB is voor bezoek aan horeca of evenement verplicht, maar dorps- en buurthuizen hoeven hier geen gebruik van te maken, met uitzondering van hun horecafunctie, of bij evenementen, of culturele voorstellingen.

Hoe zit het nu?
Dorps- en buurthuizen zijn uitgezonderd van de CTB-plicht als het gaat om de reguliere exploitatie. Wat valt er onder de reguliere exploitatie? Het dorps- of buurthuis is dé plek voor ontmoeten en sociaal contact om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Het gaat dan vaak om laagdrempelige activiteiten die georganiseerd worden voor groepjes mensen zoals kaarten, biljarten of een koffieochtend. Al deze sociale activiteiten worden vaak georganiseerd voor specifieke doelgroepen. Het heeft een regulier karakter doordat het wekelijks of in ieder geval regelmatig wordt georganiseerd. Voor deze activiteiten is geen CTB nodig. Er mag bij deze activiteiten ook koffie worden geschonken, omdat dit hoort bij de sociale activiteit: zoals een huiskamerfunctie of koffieochtend.

De stelregel blijft dat als er gebruik wordt gemaakt van de horecavoorziening, een evenement of een culturele voorstelling er gebruik moet worden gemaakt van het CTB. Dat geldt dus ook voor het verhuren van zalen, een congres, ledenvergadering of een bruilofts- en verjaardagsfeest. Voor veel dorps- en buurthuizen zijn die wel belangrijk voor de exploitatie, maar vallen niet onder de uitzondering.

Coronatoegangsbewijs verplicht
U moet uw coronabewijs op de volgende plekken laten zien:
• horeca binnen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen;
• casino’s;
• evenementen, zoals festivals, feesten en optredens;
• zakelijke evenementen, zoals een congres;
• publiek bij een professionele sportwedstrijd;
• bij culturele plekken zoals bioscoop, theater en concertzalen.

Een coronabewijs is verplicht vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar geldt het laten zien van een coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).

Coronatoegangsbewijs niet verplicht
U hoeft op sommige plekken geen coronatoegangsbewijs te laten zien.
Uitzonderingen in de horeca:

• als u afhaalt bij een eet- of drinkgelegenheid;
• op het terras bij een eet- of drinkgelegenheid. Als u naar binnen gaat voor bijvoorbeeld het toilet of om te betalen, dan is een coronatoegangsbewijs wel verplicht;
• bij luchthavens na de securitycheck;
• zorglocaties, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen;
• bij dagbesteding voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra;
• verzorgingsplaatsen langs de hoofdwegen, zoals wegrestaurants en tankstations;
• in internationale treinen;
• bij verblijf in hotels, campings en vakantieparken. Maar u heeft wel een coronatoegangsbewijs nodig als u in de horeca, of ontbijtzaal binnen gaat zitten eten en/of drinken;

Andere uitzonderingen

 • bij uitvaarten (het gaat hier om de uitvaartplechtigheid, niet het koffie drinken in het dorps- of buurthuis na de tijd);
 • bij warenmarkten. Maar wel als u daar in de horeca binnen gaat zitten eten en/of drinken;
 • bij evenementen die normaal gesproken worden georganiseerd in bibliotheken en buurt- of wijkcentra. Zoals de wekelijkse bingo. Zolang de maaltijd maar niet centraal staat tijdens de activiteit;
 • bij musea;
 • bij attractieparken. Behalve op plekken waar u binnen in de horeca gaat zitten om te eten en/of drinken en evenementen op het terrein zoals een voorstelling of optreden.
 • bij natuur- of dierenparken. Behalve op plekken waar u binnen in de horeca gaat zitten om te eten en/of drinken en evenementen op het terrein zoals een voorstelling of optreden;
 • voor publiek bij amateurwedstrijden;
 • op scholen;
 • bij de beoefening van kunst, cultuur of sport;
 • bij doorstroomactiviteiten waar mensen niet lang stilstaan. Bijvoorbeeld bij kermissen en beurzen.
 • voor mensen die aan het werk zijn. Horecamedewerkers hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen coronatoegangsbewijs nodig.
 • personen tot 13 jaar.

We kunnen ons voorstellen dat dit soms lastig is. In de handreiking zit ruimte voor een eigen interpretatie.
Een aantal afwegingen die dorpshuizen nu maken:
• Is het een reguliere activiteit voor ons dorpshuis?
• Draagt de activiteit bij aan de primaire doelstelling van een dorpshuis?
• Is de horeca ondersteunend aan de activiteit?
• Voorkomen we oneigenlijke concurrentie met horeca, sportkantine, theater of bioscoop?

Algemene regels

 • Het dorps- of buurthuis moet tussen 00:00 en 06:00 uur gesloten zijn;
 • Het dorps- of buurthuis is verantwoordelijk voor controle van de coronapas + ID van de bezoekers (dit kan met de CoronaCheck Scanner, zie link hieronder);
 • Een dorps- of buurthuis dat bezoekers niet controleert loopt het risico gesloten te worden.

Algemene adviezen

 • Probeer – als dit mogelijk is – de horecafunctie van een buurt- en dorpshuis zo veel als mogelijk (ook in fysieke zin) te scheiden van de sociale ontmoetingsfunctie.
 • Zoek de grenzen van horeca in combinatie met reguliere buurthuisactiviteiten niet te veel op. Lokale horeca is CTB-plichtig; heb begrip voor die verplichting en tracht oneerlijke concurrentie te vermijden.
 • De 1,5 meter is géén verplichting meer, maar kan – zeker voor meer specifieke doelgroepen – een groter gevoel van veiligheid met zich meebrengen. Roep deelnemers op naar elkaar om te kijken en elkaar de ruimte te geven als men dit wenselijk
 • Blijf het belang van (goede) hygiëne maatregelen benadrukken.
 • Ventileer ruimte(s)
 • Overleg met lokale toezichthouders (gemeenten) als er onduidelijkheden of twijfels zijn bij het gebruik van dorps- en buurthuizen of activiteiten die op locatie plaatsvinden.

De sportzaal in het dorpshuis

De regels zijn op dit moment dat een sporter even naar de kleedkamers en sporthal mag zonder coronacheck. Maar zodra de sporter dan een drankje wil halen aan de bar dan moet de check alsnog plaatsvinden.
Kijk voor meer informatie bij de NOC*NSF en lees het laatste nieuws hierover.

Wat is een coronatoegangsbewijs?
Het coronatoegangsbewijs is een papieren of digitaal bewijs dat aantoont dat je:

 • Volledige gevaccineerd bent;
 • Een negatieve test binnen 24 uur hebt gedaan;
 • Afgelopen 6 maanden corona hebt gehad;
 • Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

Hier lees je hoe een coronatoegangsbewijs werkt

Dit Coronatoegangsbewijs kan je scannen met een app op je smartphone
Onderaan dit artikel staat een link naar de Scanner voor CoronaCheck

> Lees hieronder de ‘Handreiking dorps-en buurthuizen bij CTB’  (versie 8 oktober).
>Lees hieronder vragen en antwoorden gesteld tijdens het webinar van dinsdag 28 september.

Tekst: Hendrik Tamsma (gebaseerd op de ‘Handreiking dorps-en buurthuizen bij CTB’)