28 juni 2021

Update coronamaatregelen dorps- en buurthuizen

Het afgelopen jaar is niet gemakkelijk geweest voor dorps- en buurthuizen. Lange tijd moesten dorps- en buurthuizen dicht of mochten open onder bepaalde voorwaarden.

Openingsplan

Vanaf 26 juni 2021 zijn de maatregelen versoepeld. Het is de vierde stap in het openingsplan dat de regering heeft opgesteld. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden.

Overzicht van de geldende versoepelende maatregelen

Het vaccineren tegen corona gaat hard, waardoor het mogelijk is om de maatregelen te versoepelen. De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig.

De basisregels blijven nodig.
• Was vaak uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

• Mondkapjesplicht vervalt grotendeels
Mondkapjesplicht vervalt. Alleen waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden blijft de mondkapjesplicht zoals in het openbaar vervoer. In het dorps- of buurthuis hoeft geen mondkapje meer te worden gedragen.

• Beperkingen thuisbezoek en groepsvorming vervallen
Er zijn geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. De beperking voor groepsvorming vervalt eveneens. Je mag nu dus met meer dan 4 personen naar het dorps- of buurthuis komen. Wel blijft belangrijk dat de bezoekers anderhalve meter afstand blijven houden.

• Alle locaties en evenementen open op anderhalve meter
Vanaf 26 juni is alles open met reguliere openingstijden. Er gelden nog wel een aantal voorwaarden voor zowel binnen- als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat geldt ook voor een dorps- of buurthuis. Dat betekent dat in een dorps- of buurthuis de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht.

Alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, congrescentra of dorps- en buurthuizen zijn weer toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. Dat hangt dus af van de grootte van het dorps- of buurthuis. Een ‘doorstroomlocatie’, zoals winkels en musea, kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden. Een verjaardagsfeest of een bruiloft in het dorps- of buurthuis is weer mogelijk, zolang de basisregels worden gehandhaafd.

• Sport en de anderhalve meter
Sporten in groepsverband is weer toegestaan zowel binnen als buiten op anderhalve meter. Wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs zijn toegestaan. Publiek is toegestaan, maar moet op anderhalve meter van elkaar zitten. De kleedkamers en douches zijn open net als de kantine.

• Alcoholverkoop en zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies
Het verbod om alcohol te verkopen na 22:00 vervalt. Dit geldt ook voor het verbod van het hebben en drinken van alcohol na 22:00 in de openbare ruimte. Het advies voor zang-, schreeuw- en blaasinstrumenten vervalt. In het dorps- of buurthuis kan dus weer gerepeteerd worden door de fanfare, het korps of een zangkoor.

Tekst: Hendrik Tamsma
Foto: Us Doarpshûs te Terwispel gemaakt door Lysbeth Andela