Vacature bestuurslid Rocov Fryslân

Door 27 februari 2017Nieuws

Kent u Rocov -Fryslân? Het is een belangrijk provinciaal adviesorgaan voor het openbaar vervoer.
Rocov staat voor Regionaal Orgaan Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. Sinds de provincie het regionaal vervoer regelt, is er in iedere provincie een verplichting om consumentenorganisaties, zoals ouderenbonden, vrouwenorganisaties, dorpsbelangen en reizigersorganisatie Rover, advies te vragen over de voorzieningen bij de bushaltes en stations, dienstregeling, busroutes en tarieven.

Doarpswurk zoekt samen met Rocov een enthousiaste vrijwilliger met betrokkenheid bij het openbaar vervoer in Friesland. Hierbij ligt de focus op de dorpen en de verbindingen op het platteland. Kennis is niet per se noodzakelijk, dat komt met de tijd, maar wel de wil om je in (een facet van) het OV te verdiepen. Ook ervaring als gebruiker van het openbaar vervoer is mooi meegenomen. Je mag eerst een half jaar (mee)proeven voor je Tones  Meijer als de OV Ambassadeur van Doarpswurk gaat vervangen. Je gaat dus goed voorbereid van start in 2018.

Er is professionele ondersteuning van een inhoudelijk secretaris, een notulist en een boekhouder. Dit laat de mogelijkheid open om als bestuurder je eigen deskundigheid of betrokkenheid in het bestuur in te brengen. Hiervoor zijn ook scholingsprogramma’s te volgen.

Hoeveel tijd er in gaat zitten? De maandelijkse vergadering vergt (met voorbereiding) ongeveer vijf uur per maand. Daarnaast zijn er activiteiten bij vervoerders die bezocht kunnen worden of bijeenkomsten over projecten zoals inrichting van een stationsgebied of mobiliteitscentrale. Een schatting van tijd is moeilijk te geven, want dat is afhankelijk van tijd en interesse van de bestuurder zelf.

Eind 2017 komt er een eind aan de zittingsperiode van Doarpswurk’s Ambassadeur voor het Openbaar Vervoer, Tones Meijer in het bestuur van ROCOV-Fryslân. Hij heeft zich 8 jaar lang ingezet voor goed openbaar vervoer voor de inwoners van de (kleine) dorpen in Fryslân.

Iedere maand is er een vergadering, waarbij de provincie voor een deel ook aanwezig is. Vervoerders, zoals Arriva, worden uitgenodigd om toelichting te geven over een dienstregeling of nieuwe projecten. Op gezette tijden is er zogenaamd bestuurlijk overleg met de gedeputeerde Johannes Kramer. Het ROCOV bestuur wil aan het begin van nieuwe ideeën en projecten staan, dus wordt er inzet gepleegd bij de ontwikkelteams van provincie en vervoerder. De afgelopen jaren heeft het bestuur ook zelf, met deskundigen, projecten uitgevoerd om het openbaar vervoer te versterken of te verbeteren.  Zo zie je verbetering in en toename van fietsenstallingen bij bushaltes.  Uitbreiding van en slimme routes voor de Opstapper daar waar een bus laten rijden te duur is geworden. Betere overstaptijden en aansluitingen.  En nog steeds valt er veel te verbeteren.

Heb jij hier ideeën over? We gaan graag in gesprek. Mail ons op info(@)doarpswurk.frl of bel tijdens kantooruren 0566-625010.