Vraagbaak

Vraagbaak

In de Vraagbaak vind je als bestuurder van een dorpshuis allerlei zaken die je verder kunnen helpen. Onder andere op het gebied van arbeidsovereenkomsten, pacht, Buma Sena, barexploitatie en sociaal culturele activiteiten.

De Vraagbaak bestaat sinds april 2003 en is het resultaat van een samenwerking van
Doarpswurk en ‘t Heft, platform voor samenwerking van gemeenschapshuizen in
Noord-Brabant.

Redactie
De eindredactie is in handen van Doarpswurk. Het actualiseren van bestaande artikelen en het schrijven van nieuwe wordt verzorgd door een redactieteam bestaande uit medewerkers van provinciale steunpunten voor dorpshuizen:
Vereniging Groninger Dorpen (VGD)
Steunpunt Dorpshuizen Drenthe, onderdeel van de Brede Overleggroep van Dorpen in Drenthe
Samenwerkende Dorpshuizen Overijssel,
onderdeel van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen
Federatie Dorpshuizen Gelderland
Platform Dorpshuizen Noord-Holland
• Utrechtse Vereniging van Kleine Kernen
‘t Heft, platform voor samenwerking van gemeenschapshuizen in Noord-Brabant.
Dorpshuizen steunpunt van de Vereniging van Kleine Kernen Limburg.

Contact
Mis je een onderwerp in de Vraagbaak? Ontdek je een fout of heb je een suggestie? Stuur een mail naar de redactie (vraagbaak(@)dorpshuizen.nl).  Wil je dit e-mailadres alleen gebruiken voor reacties op de Vraagbaak.
Voor de helpdeskfunctie verwijzen wij naar de provinciale steunpunten voor dorpshuizen via de landelijke site: dorpshuizen.nl. Deze zijn helaas nog niet in alle provincies aanwezig.
De Vraagbaak is eigendom van Doarpswurk te Raerd.

Deel deze pagina: