Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. Niet alleen in de zorg, maar overal in de maatschappij. Denk maar aan dorpshuizen en de vele burgerinitiatieven. Om als vrijwilliger goed beslagen ten ijs te komen, is voldoende kennis belangrijk. De Vrijwilligers Academie Fryslân bundelt en verbindt het scholingsaanbod van de deelnemende organisaties, waaronder Doarpswurk.

De Vrijwilligers Academie Fryslân is een initiatief van het advies- en onderzoeksbureau Partoer dat vooral werkzaam is in het sociale domein en op het gebied van leefbaarheid. Werkvelden waar vrijwilligerswerk en mantelzorg een steeds grotere rol spelen en waar de vraag naar scholing van deze vrijwilligers ook steeds groter wordt. ‘Uit onderzoek bleek dat er best wel veel cursussen en dergelijke voor vrijwilligers en mantelzorgers zijn, maar dat het aanbod erg versnipperd is. Met als gevolg dat sommige cursussen niet doorgaan omdat er te weinig deelnemers zijn binnen een bepaalde organisatie, terwijl er in een breder verband wel genoeg animo is’, vertelt Els Hiemstra van Partoer en coördinator van de Vrijwilligers Academie.

Zo ontstond het idee van de Vrijwilligers Academie Fryslân, gericht op de zorg, participatie en leefbaarheid. ‘We wilden geen nieuw instituut opzetten, maar samenwerken met de vele instanties die al met vrijwilligers werken zoals Doarpswurk, Keunstwurk, Landschapsbeheer Friesland en Partoer. Maar ook zorginstellingen. Momenteel zijn er 19 organisaties die bij de Vrijwilligers Academie Fryslân aangesloten en dat aantal groeit nog steeds.’

Het doel van de Vrijwilligers Academie is meer dan het verbinden van vraag en aanbod op het gebied  van cursussen en workshops, benadrukt Hiemstra. ‘Ons doel is om vrijwilligers en mantelzorgers beter toe te rusten en om organisaties beter te laten samenwerken en gebruik te laten maken van elkaars expertise. Er is zoveel kennis bij organisaties en in dorpen, daar kun je veel meer mee doen. Netwerk Duurzame Dorpen doet dat al met thema-avonden. Dergelijke thema-avonden kun je voor veel meer onderwerpen organiseren.’

Directeur Jan Hendrik Jansen van Doarpswurk beaamt dat. ‘Doarpswurk werkt steeds meer met burgerinitiatieven waarbij de inzet van vrijwilligers steeds belangrijker wordt. Wij begeleiden de vrijwilligers met het doel dat ze het project zelfstandig kunnen voortzetten. Hun kennis en ervaring kunnen ze daarna weer verder verspreiden. De Vrijwilligers Academie gaat hierin een belangrijke rol spelen.’

De onderwerpen voor scholing waaraan vooral behoefte is, blijken sterk ‘sectoroverschrijdend’ te zijn. Organisaties en verenigingen willen graag meer kennis vergaren over het vinden en binden van vrijwilligers, communicatie, pr en sociale media en fondswerving en subsidies aanvragen, zo wees een enquête uit. En dat betekent dat het niet uitmaakt of ze connecties hebben met Doarpswurk, Sport Fryslân of Landschapsbeheer Friesland, als ze maar de goede workshop krijgen.

De Vrijwilligers Academie Fryslân faciliteert inmiddels 79 trainingen, workshops en opleidingen voor vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Deze zijn te vinden op de website. Op de website is een onderscheid gemaakt tussen trainingen op maat die organisaties kunnen inkopen en een vrij aanbod aan trainingen. ‘Vrijwilligers uit dorpen zullen vooral bij die laatste optie terecht komen’, vertelt Hiemstra. Bij dit vrije aanbod zitten o.a. de cursussen Sociale Hygiëne en Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) van Doarpswurk en Sport Fryslân, maar ook de mogelijkheid om online een verkeersregelaarsexamen te doen of een cursus fondswerving.

De Vrijwilligers Academie Fryslân is vorig jaar gestart en wordt twee jaar ondersteund door het Oranjefonds, het VSB Fonds en Provinsje Fryslân. Daarna moet het door de aangesloten organisaties worden gedragen. Hiemstra: ‘Vorig jaar zijn we vooral bezig geweest met het opbouwen van het netwerk en het bundelen van het aanbod, dit jaar willen we de versnelling er in zien te krijgen. We willen met de Vrijwilligers Academie een beweging in gang brengen, net als de Dorpentop.’

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Laat een reactie achter