24 april 2024 . 19:30 - 21:00 . Wachtlijst

Cursus - Organisatie en Financiën

Binnen enkele dagen was deze cursus volgeboekt. We hebben inmiddels al meerdere dorpen vrijblijvend op een wachtlijst staan. Zodra er genoeg deelnemers zijn plannen we voor de zomer de tweede cursus in!

Doarpswurk organiseert binnenkort een cursus ‘Organisatie en Financiën’ bestemd voor bestuursleden van dorpshuizen en dorpsbelangen in Fryslân. De cursus wordt gegeven in het kantoor van Doarpswurk te Raerd en is verdeeld over twee avonden, namelijk woensdag 10 en 24 april 2024. 

Inhoud

Deze avonden zal onze ‘docent’ Theo Andreae meerdere onderwerpen behandelen, die inzicht vergen van bestuursleden in de organisatie en financiën van een dorpsbelang en dorpshuis. De cursisten krijgen informatie over de uitoefening van hun taak als bestuurder/penningmeester. Tijdens de bijeenkomsten komen de belangrijkste vaardigheden voor een bestuurder/penningmeester om goed te kunnen functioneren in het bestuur van een vereniging of stichting aan de orde, zoals financiële verantwoording, kascontrole en betalingsverkeer.

Voorbeelden van andere onderwerpen die behandeld worden zijn:

• De inrichting van een vereniging of stichting;
• Rechtsvorm, statuten, inschrijving KvK, UBO;
• Belastingen;
• Contributiereglement, huishoudelijk reglement, kascontrole.

Naast de theorie is er gelegenheid voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen.

Praktisch informatie

Wat: cursus ‘Organisatie en Financiën’ voor dorpsbelang en dorpshuis
Wanneer: woensdag 10 en 24 april 2024
Tijdstip: van 19.30-21.00 uur
Voor wie: bestuurders en vooral penningmeesters van dorpshuizen en dorpsbelangen
Locatie: kantoor Doarpswurk, Buorren 28 te Raerd (Súdwest-Fryslân)

Kosten deelname
1. Deze cursus is gratis als uw organisatie aangesloten is bij Doarpswurk. Als u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, dan kan een ander bestuurslid meedoen.
2.Is uw vereniging van dorpsbelang of uw stichting van het dorpshuis niet aangesloten, dan zijn de kosten € 20,= p.p.
Wij checken de aanmeldingen en sturen de niet-aangesloten organisaties een formulier met iDEAL betaling. Pas na betaling is uw deelname definitief.

AANMELDEN kan voor de wachtlijst!

Stuur een mail naar info@doarpswurk.frl met daarin: organisatie, uw naam en uw emailadres. U staat dan vrijblijvend op de wachtlijst, zodra er een tweede cursus gepland is, krijgt u van ons een email met de vraag of u nog interesse heeft.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Eddy Lania – telefoonnummer 06 – 11 64 92 29.