Interview met Han Westerhof van Aldtsjerk Foarút

| Interview | Nog geen reacties

In Aldtsjerk ontwikkelde een groep dorpsbewoners zelf plannen voor een nieuwbouwproject. Een ambitieus, maar ook langdurig en moeizaam proces, constateert projectleider Han Westerhof. ‘Iedere keer wordt er weer een nieuw konijn uit de hoge hoed getoverd.’ Het verhaal begint in 2004 toen dorpsbelang signalen kreeg dat er behoefte was aan…

Zorgen voor elkaar!

| Nieuws | Nog geen reacties

Hoe doe je dat in een dorp? Op 1 juni organiseert Doarpswurk een bijeenkomst over zorg in dorpen vanuit het nieuwe project ‘Netwerk Zorgzame Dorpen’.  Dat ‘zorg’ in deze tijd veel aandacht verdient, daar is iedereen het wel over eens. In verschillende dorpen wordt nagedacht over de rol die dorpen…

Symposium Dorpentop: Hantumhuizen is topdorp

| Nieuws | Nog geen reacties

Donderdag 18 mei 2017 werd het symposium ‘Besturen met de buren’ gehouden in Leeuwarden. Overheden, de werkgroepen en dorpsbelangen werden uitnodigend voor deze bijeenkomst. Met zo’n 100 man werd de balans opgemaakt van de Friese Dorpen Top. Wat is er na de top (gehouden 5 november 2016) gebeurd en (hoe) verder?…

Uitnodiging inspiratie avond zonnepark Garyp

| Nieuws | Nog geen reacties

Heeft u met uw dorp of lokale energiecoöperatie ook plannen om een zonnepark te realiseren? Kom dan dinsdag 23 mei naar Garyp en laat je inspireren door de initiatiefnemers van de Griene Greide. Deze avond is voor lokale initiatieven, bestaande energiecoöperaties en dorpsbelangen. Ook gaan we deze avond in op…

Janneke de Boer: Ring-tot-ring-wei

| Blog | Nog geen reacties

Ik ha maklik praten, myn ritsje nei it wurk is oersichtlik en ienfâldich. Boppedat wurkje ik spitstechnysk sjoen ek noch oan de goeie kant fan Ljouwert, yn in lyts kertier bin ik te plak. Mar, ik kin my best yntinke dat forinzen dy’t alle dagen fan Snits nei Ljouwert en…