Op deze gebieden kunnen wij helpen

Voor de toekomst van onze gemeenschap

Van de oprichting van een dorpshuis tot een duurzaamheidsproject, wij staan klaar om elk initiatief binnen het Friese platteland te helpen. Lees hieronder hoe wij mensen samenbrengen, inspireren en ondersteunen bij het realiseren van ideeën.

Dorpsbelangen

De kracht van het dorp

Wij bieden proactieve, innovatieve en toegankelijke ondersteuning aan initiatieven met draagvlak die de gemeenschapszin in dorpskernen versterken. Zo richt de ondersteuning van Doarpswurk zich op het versterken van het bestuur; met een sterk bestuur zijn initiatieven op het gebied van leefbaarheid, dorpsvisies en de samenwerking met de overheid en belanghebbenden beter te realiseren. Doarpswurk stimuleert, adviseert en ondersteunt, maar legt de verantwoordelijkheid altijd bij het dorp zelf neer.

Dorpshuizen

Ontmoetingsplaatsen voor het dorp of de buurt

In veel dorpen en wijken is het dorps- of buurthuis het bruisende middelpunt om elkaar te ontmoeten. Het verenigingsleven vindt er onderdak en culturele activiteiten krijgen er een podium. De ondersteuning van Doarpswurk richt zich op het versterken van het bestuur en de vrijwilligers; ze begeleidt bij het verduurzamen van het gebouw en de samenwerking met de verenigingen, overheid en belanghebbenden.

Netwerk Duurzame Dorpen

Meer bereiken door krachten te bundelen

Doarpswurk is het Friese steunpunt voor het Netwerk Duurzame Dorpen. Door samen te werken, bereiken bewoners meer in het verduurzamen van hun leefomgeving. In het Netwerk Duurzame Dorpen delen dorpen ervaring en ideeën. Daardoor hoeft niet elk dorp het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen duurzame plannen sneller en beter worden waargemaakt. Het Netwerk is een echte ‘duurzaamheid versneller’.

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Neem contact op