Vraagbaak

Een vraag over dorpshuizen? De landelijke Vraagbaak helpt u verder.

In de Vraagbaak vindt u als bestuurder van een dorps- of buurthuis allerlei zaken die u verder kunnen helpen. Denk aan onderwerpen als arbeidsovereenkomsten, pacht, Buma en Sena, barexploitatie en sociaal culturele activiteiten.

De Vraagbaak bestaat sinds april 2003 en is het resultaat van een samenwerking tussen Doarpswurk en ’t Heft.

De redactie van de Vraagbaak

De eindredactie is in handen van Doarpswurk. Het actualiseren van bestaande artikelen en het schrijven van nieuwe artikelen wordt verzorgd door een redactieteam bestaande uit medewerkers van provinciale steunpunten voor dorpshuizen:

  • Vereniging Groninger Dorpen (VGD)
  • Steunpunt Dorpshuizen Drenthe, onderdeel van de Brede Overleggroep van Dorpen in Drenthe (BOKD)
  • Samenwerkende Dorpshuizen Overijssel, onderdeel van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK)
  • Federatie Dorpshuizen Gelderland
  • Platform Dorpshuizen Noord-Holland
  • Utrechtse Vereniging van Kleine Kernen
  • ‘t Heft, platform voor samenwerking van gemeenschapshuizen in Noord-Brabant
  • Dorpshuizen steunpunt van de Vereniging van Kleine Kernen Limburg (VKKL)

Mist u een onderwerp in de Vraagbaak ?

Of ontdekt u een fout of heeft u een suggestie? Stuur dan een mail naar de redactie vraagbaak@dorpshuizen.nl. Dit emailadres is alleen bedoeld voor reacties op de Vraagbaak*. Voor de helpdeskfunctie verwijzen wij naar de provinciale steunpunten voor dorpshuizen via de landelijke site: www.dorpshuizen.nl. Deze steunpunten zijn helaas nog niet in alle provincies aanwezig.

*De Vraagbaak is eigendom van Doarpswurk te Raerd.

Dorpshuizen

Een nieuw dorpshuis voor Ried

Bekijk het project

Kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein