Over ons

Wij geloven in de kracht van klein

Want hoe klein een dorp ook is, zij bestaat altijd uit gedreven mensen met talenten. Mensen die samen initiatieven ontplooien en zo bijdragen aan een goede en gezonde toekomst voor hun leefomgeving. Deze mensen zetten wij in hun kracht.

Samen met onze netwerkpartners zetten we ons in voor een levendige en leefbare omgeving

Uit liefde voor Fryslân willen wij de leefbaarheid van de lokale gemeenschap versterken. Daarom zetten wij ons als Doarpswurk in om samen met dorpsbelangen, dorpshuizen en initiatiefnemers hun ideeën, activiteiten en leefbaarheidsprojecten in goede banen te leiden. Hiervoor ondersteunen en adviseren wij vrijwilligers en initiatiefnemers, door kennis te delen die bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving. Doarpswurk werkt op basis van wat nodig is en biedt zo adviezen en oplossingen op maat. De kracht en het eigenaarschap blijft altijd bij het dorp zelf. Doarpswurk stimuleert, inspireert en verbindt. Want zodra we samen in beweging komen, kunnen we ons doel bereiken: Friese dorpen op het platteland verenigen tot krachtige en toekomstbestendige gemeenschappen.

Heeft u een idee, maar weet u niet hoe u moet beginnen?

Dan kan Doarpswurk met u meedenken. Het is in ieder geval belangrijk dat uw idee voldoende draagvlak heeft. Want, een gedragen initiatief heeft goede kans om gerealiseerd te worden. Wij ondersteunen en adviseren u bij het enthousiasmeren van verschillende doelgroepen en het creëren van draagvlak.

Maak kennis met het team

Theo Andreae

Directeur

Riejanne Bouma

Adviseur regio Zuidoost

Eddy Lania

Adviseur regio Zuidwest

Johannes Lankester

Coördinator Netwerk Duurzame Dorpen

Titus Sijmonsma

Adviseur regio Noordoost

Tineke Helmers

Projectleider Toekomstbestendig Dorpshuis

Johannes de Jong

Projectmedewerker Netwerk Duurzame Dorpen

Freija de Jong

Adviseur regio Noordwest en Friese Waddeneilanden

Anneke Aans

Bureaumedewerker

Hilco Wiersma

Websitebouwer

Sybrand Frietema

Specialist duurzaamheid

Lysbeth Andela

Office manager

Oscar Jansen

Coördinator Energiewerkplaats

Lucie Gelderblom

Coördinator Mobiliteit en Kringlopen

Freya Zandstra

Coördinator Voedselwerkplaats

Bregje Hamelynck

Coördinator Voedselwerkplaats

Arjen van der Velde

Stagiair

Bestuur

 • Doeke Anne Fokkema

  Voorzitter - foarsitter@doarpswurk.frl
 • Pieter van der Werff

  Secretaris
 • Jan Wiebe Visser

  Penningmeester
 • Durk Grouwstra

  Algemeen bestuurslid
 • Sjoeke Kooistra

  Algemeen bestuurslid

Doarpswurk is een stichting met verenigingskenmerken. Dat betekent dat de achterban door middel van adviezen invloed op de besluitvorming kan uitoefenen. Ook bij de samenstelling van het bestuur komt dit tot uiting.

In september 2023 heeft Hennie Meppelink na jaren in het bestuur te hebben gezeten, afscheid genomen. Haar opvolger is Durk Grouwstra. Binnenkort vervangen we de huidige foto met de correcte samenstelling.

Op de foto van links naar rechts Doeke Anne Fokkema, Hennie Meppelink, Jan Wiebe Visser, Sjoeke Kooistra en Pieter van der Werff.

Kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Neem contact op