Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief september 2018

Omschrijving volgt.

Nieuwsbrief augustus 2018

De nieuwsbrief start met het LF2018 initiatief: De Griene Weach te Bakkeveen. Een prachtig kunstwerk gemaakt van plastic afval. De reactie van Doarpswurk op de provinciale Beleidsbrief Leefberens. Aandacht voor het Rasterhoff festival op zondag 9 september. En informatie betreffende de training via de VrijwilligersAcademie Fryslân: sociale hygiëne. Kern met Pit 2019, hoe je jouw initiatief kunt aanmelden. En ander nieuws.

Nieuwsbrief juli 2018

De nieuwsbrief start met ons maandelijks verhaal rondom een LF2018 initiatief: Santiago aan het Wad. Aandacht voor twee trainingen via de VrijwilligersAcademie Fryslân: sociale hygiëne en instructie IVA. De blog van Janneke de Boer: ‘Wa hat it antwurd’. Kern met Pit 2019, hoe je jouw initiatief kunt aanmelden. En ander nieuws.

Nieuwsbrief juni 2018

De nieuwsbrief start met de opening van dorpshuis De Lytse Jonker te Jonkerslân. Doarpswurk zet elke maand een project in het kader van LF2018 centraal: deze keer ‘Willem Bartel van der Kooi, aanjager mienskip Stynsgea’. De blog van Janneke de Boer: ‘Twa auto’s foar de doar’. Verslag van bijeenkomst op 31 mei van Netwerk Zorgzame Dorpen. Keunstwurk: op expeditie op 17 juli. Nieuwe toeristenkaart voor Fryslân en Noord-Nederland. En ander nieuws.

Nieuwsbrief mei 2018

De nieuwsbrief start met de opening en de activiteiten van de Streekweek. Doarpswurk zet elke maand een project in het kader van LF2018 centraal: deze keer ‘Het jeugdorkest Koperkabaal uit Blauwhuis’. De blog van Janneke de Boer: ‘Fryslân Boppe!’. Nieuws van Expeditie Grutsk & Grien. Informatie van provinsje Fryslân over de inloopavonden in de Zuidwest-Fryslân over de inrichting van de IJsselmeerkust.

Nieuwsbrief april 2018

Het interview met Sjak Papma uit Ferwert waarin het zoeken van verbinding centraal staat. Een verslag van onze regiobijeenkomst in Noordoost-Fryslân. Doarpswurk zet elke maand een project centraal in het kader van LF2018, deze keer ‘Welke Friezin verdient een standbeeld?’ van initiatiefnemers Marleen Godlieb en Natasja Bennink. De blog van Janneke de Boer: ‘Bijen & blommen’. Het initiatief van Friesland Pop: Helden fan Hjir. Informatie over de nieuwe privacywet. De website met projecten die subsidie hebben ontvangen uit IMF (IepenMienskipsFûns).

Nieuwsbrief maart 2018

De opening van de nieuwsbrief is een uitgebreid verslag van de inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen. 2018 het jaar van de Culturele Hoofdstad. Doarpswurk zet elke maand een project centraal, deze keer ‘Sjen yn it tsjuster’ van Burgwerd. De blog van Janneke de Boer: ‘Serious Doarpsbudzjet’. Het Democratisch Zakboekje dat bij alle dorpsbelangen op de mat is gevallen in maart. Informatie over het zorginitiatief Toekomstwonen.nu in 4 dorpen in de gemeente Weststellingwerf.

Nieuwsbrief februari 2018

2018 het jaar van de Culturele Hoofdstad. Doarpswurk zet elke maand een project centraal: Under de toer in Mantgum met ‘De man dy’t hout dûnsje liet’. De blog van Janneke de Boer. Een interview met Nijeholtpade over het ontstaan van de dorpsomgevingsvisie. Diverse bijeenkomsten zoals Zorgzame Dorpen op 22 maart & Omgevingsvisie en Friese praktijken op 8 maart. De cursus Sociale Hygiëne die dit jaar twee keer georganiseerd.

Nieuwsbrief januari 2018

2018 het jaar van de Culturele Hoofdstad: het openingsartikel gaat over Doarpswurk en LF2018. De laatste oproep voor verhalenvertellers voor het Openingsweekend 26 januari door Tryater. De lancering van de website van de Canon van de Friese dorpen en steden. De blog van Janneke de Boer over de eigenlijke start van het jaar 2018. De Vrijwilligers Academie Fryslân bouwt aan de toekomst.

Nieuwsbrief december 2017

Het interview met Sjoerd en Pytsje van der Hem, deelnemers aan de opleiding permacultuur landbouw te Raerd. De oproep van Tryater voor verhalenvertellers en mensen die een locatie beschikbaar willen stellen in het Openingsweekend CH2018 in januari 2018. Een artikel over Gezond wandelen van Landschapsbeheer Friesland. De blog van Janneke de Boer. En elk dorp een canon met de eigen geschiedenis op de nieuwe website canon.nl.

Nieuwsbrief november 2017

Het interview met Lutz Jacobi als een van de sprekers op onze Dorpendag vrijdag 24 november 2017.  Een verslag van de diverse workshops en excursies van de Dorpendag. De blog van Janneke de Boer en Richt Sterk. De oproep van Tryater voor vertellers van verhalen tijdens het openingsweekend van LF2018 op 26 en 27 januari 2018.

Nieuwsbrief oktober 2017

Het interview met Mathilde Hommes, voorzitter van dorpsbelang Feanwâlden/Feanwâldsterwal, over het burgerinitiatief in het kader van democratische vernieuwing. Jaap Koen Bijma begeleidt het dorp met de opzet van het project.  De publicatie van het cahier Gemeenschap en Leefbaarheid en de daarbij horende training ‘Initiatiefkunde voor vrijwilligers’ op 7 & 21 november 2017. De uitnodiging van presentatie van de voedselvisie in Súdwest-Fryslân.  De blog van Janneke de Boer en meer.

Nieuwsbrief september 2017

Het interview over de samenwerking in Spannum tijdens het iepenloftspul ‘It kistke fan Sybrant Roorda’. De publicatie van de training ‘Initiatiefkunde voor vrijwilligers in november 2017. De uitnodiging van de slotbijeenkomst van de ‘Voedsel-start-ups’ op 6 oktober. De tweede ronde van de bijeenkomsten van Omgevingslab in oktober. Het gebruik van de kortingsvoucher voor vrijwilligers bij trainingen via de Vrijwilligers Academie, en meer.

Vooraankondiging Dorpendag 2017

De vooraankondiging van de Dorpendag 2017 op vrijdag 24 november.
Een artikel over energiebesparen met Buurkracht, de enquête over initiatieven van onderop en de slotbijeenkomst van de ‘Voedsel-start-ups’ op 6 oktober.

Nieuwbrief augustus 2017

Het interview met Mario Grims uit Folsgare over de samenwerking met Buurkracht. Onze informatiebijeenkomst over de cursus Dorpswebsite maken.
De blogs van Richt Sterk (In prachtige baan), Nynke van der Hoef (Samenwerking succes) en Janneke de Boer (Sjosjale kontrôle).
De evaluatie van de Friese Dorpentop. Het cursus en trainingsaanbod van de Vrijwilligers Academie. En andere leuke items.

Nieuwsbrief juni 2017

Een interview met Han Westerhof van het initiatief ‘Aldtsjerk Foarút’ over het nieuwbouwproject van dorpsbewoners.
Een verslag van onze startbijeenkomst Netwerk Zorgzame Dorpen. Informatie over ons fonds ‘Doarpshuzen voor dorpshuizen’.
Meerdere bloggen van medewerkers met als titel o.a. ‘Luisteren!’ en ‘Kneppels’. En andere leuke items.

Uitnodiging deelname Omgevingslab Fryslân juni 2017

Praat mee over de toekomst van Fryslân
In wat voor Fryslân wil jij in 2030 wonen, werken, recreëren, kortom: leven?
Vanaf 20 juni vinden de Omgevingslabs over het Friese platteland plaats. Wij nodigen je van harte uit om hierin mee te doen.

Nieuwsbrief april 2017

Lees het interview met Janneke de Boer onze vaste blogger, het project ‘Zee van terpen’ in het kader van CH2018 , het interview met Jeroen Hoogendoorn filmmaker van o.a. ‘Onderstroom’, de verkiezing van ‘It moaiste fan Fryslân’ en andere zaken.

Nieuwsbrief augustus 2016

Het interview met René Poppen, pensionado met veel energie voor de duurzame dorpen, Johannes de Jong, spin in het web van NDD, en het afscheid van Nynke Talstra.

Nieuwsbrief februari 2017

Lees het interview met Ytsen Strikwerda, de blog van Lucie Gelderblom, de opening van het C2C dorpshuis It Werflân te Rottevalle vacature vertegenwoordiger ROCOV en andere zaken.

Nieuwsbrief december 2016

Lees het interview met Jan de Graaf van Ternaard, de vervolgbijeenkomst Opvang statushouders in jouw dorp, de openstelling van de IMF van de provincie en andere zaken.

Nieuwsbrief oktober 2016

De blog van Jan Hendrik Jansen over de Friese Dorpentop, het verslag van de bijeenkomst ‘Jouw dorp kan niet zonder website’ en links naar handige brochures.

Nieuwsbrief Friese Dorpentop

Het interview met vrijwilliger Wini Weidenaar en de laatste stand van zaken betreffende de organisatie van de top op 5 november.

Nieuwsbrief augustus 2016

Het interview met René Poppen, pensionado met veel energie voor de duurzame dorpen, Johannes de Jong, spin in het web van NDD, en het afscheid van Nynke Talstra.

Nieuwsbrief juni 2016

Het interview met Johan Timmermans van De Tsjoender, de Dorpentop op 5 november 2016 en verhalen over de Slachtemarathon en de Samenloop voor Hoop in Boijl.

Nieuwsbrief mei 2016

Met o.a. het interview over de ontwikkelingen in Holwerd, de jaarlijkse bijeenkomst in Raerd van de dorpshuizen en het vervolg van het project De Schatten van Fryslân.

Nieuwsbrief februari 2016

Het interview met Tineke Veltman en Erik Visser werkzaam bij gemeente Súdwest-Fryslân, het afscheid van Tom Vellinga, informatie betreffende de bijeenkomsten met dorpshuizen over de toekomst en de uitzending Fryslân DOK eind februari.

Nieuwsbrief december 2015

In de kerstvakantie lezen over de reis van Jaap in Tanzania, het interview met Hitzum, het verslag van de inspiratiedag 17 november jl. en enkele andere dorpshuis zaken.

Nieuwsbrief oktober 2015

In deze nieuwsbrief kun je de blog van Anne-Marie van der Geest lezen en het interview met Feike Wagenaar van EKON.

Nieuwsbrief augustus 2015

In deze nieuwsbrief vind je onder andere; een interview met Anne Oosterdijk van het initiatief ‘Ho net yn ‘e Kliko’, de blog ‘Krimp uit de Kramp’.

Zomernieuwsbrief 2015

In deze nieuwsbrief een korte terugblik op het eerste half jaar en een interview met trainee Janine.

Nieuwsbrief mei 2015

In de nieuwsbrief van mei onder andere: een interview met De Rijke over de zorg in Oudehaske, de blog ‘De mienskip doet helemaal niks’.

Nieuwsbrief maart

In deze nieuwsbrief, de allereerste nieuwsbrief in de nieuwe lay-out, onder andere: interview ‘Jirnsum neemt verhuur woningen in eigen hand’, blog ‘Nynke Talstra, adviseur bij Doarpswurk’, dorpstuin van Makkum.

Deel deze pagina: