ANBI

ANBI

Doarpswurk is een ANBI ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 1 januari 2008. De organisatie staat bij de Kamer van Koophandel (41004055) ingeschreven als Stichting Doarpswurk.

De gegevens van Doarpswurk zijn:
Het fiscaal nummer is: 8003.89.451

De contactgegevens van Doarpswurk staan onderin de footer en op de betreffende pagina.

De stichting heeft een bestuur bestaande uit minimaal 5 personen en een directeur voor de dagelijkse leiding. Het bestuur krijgt een vaste jaarlijkse vergoeding. Verder kunnen zij een beroep doen op een vergoeding voor de gemaakte kilometers en/of andere kosten. Lees hier de Statuten 2020.
Met de huidige directeur wordt een contract opgesteld met uren en vergoedingen voor een bepaalde periode. Het beloningsbeleid van het personeel dat in dienst is bij de stichting is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De stichting heeft ten doel: het instandhouden en stimuleren van de sociale samenhang en leefbaarheid van het platteland in de provincie Fryslân en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het beleid met missie en visie is te lezen op de pagina over de organisatie.

Elk jaar verschijnt er een Jaarbericht, bekijk Doarpswurk Jaarverslag 2019.
Er is ook een pagina met diverse jaarverslagen op onze website.

De financiële verantwoording is te bekijken via onze Jaarrekening 2019

Deel deze pagina: