Overzicht aangesloten dorpsbelangen en plaatselijke belangen

Overzicht aangesloten dorpsbelangen en plaatselijke belangen

Doarpswurk is een stichting met verenigingskenmerken. Dat betekent dat onze achterban door middel van adviezen invloed op de besluitvorming kan uitoefenen.
Onze achterban bestaat uit ongeveer 220 aangesloten buurt- en dorpshuizen en ongeveer 270 aangesloten dorpsbelangen of plaatselijke belangen. Bij de laatste groep is het goed om te vermelden dat meerdere dorpsbelangen bestaan uit 2 of meer dorpen, die samen optrekken.

Uit liefde voor Fryslân willen wij de leefbaarheid van de lokale gemeenschap versterken. Daarom zetten wij ons als Doarpswurk in om dorpsbelangen, dorpshuizen, initiatieven en leefbaarheidsprojecten in goede banen te leiden. Hiervoor ondersteunen en adviseren wij vrijwilligers en initiatiefnemers, door kennis te delen die bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving. Doarpswurk werkt op basis van wat nodig is en biedt zo adviezen en oplossingen op maat. De kracht en het eigenaarschap blijft altijd bij het dorp zelf. Doarpswurk stimuleert, inspireert en verbindt. Want zodra we samen in beweging komen, kunnen we ons doel bereiken: Friese dorpen op het platteland verenigen tot krachtige en toekomstbestendige gemeenschappen.

Overzicht aangesloten dorpsbelangen en plaatselijke belangen in Fryslân

kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein