Hoe kom je tot een goede dorpsvisie

Het opstellen van een plan voor het hele dorp

Een dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat volgens de inwoners de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving. Doarpswurk heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld en methoden gebundeld. Een adviseur van Doarpswurk denkt graag kosteloos met u mee om zo tot een goede dorpsvisie te komen die gedragen wordt door het hele dorp.

Zorg dat uw initiatief breed ondersteund wordt

Bij het opstellen van dorpsvisies, uitwerken van leefbaarheidsinitiatieven of invulling geven aan gebieds- en duurzaamheidsvraagstukken, is het belangrijk om inwoners van jong tot oud te betrekken. Doarpswurk biedt ondersteuning bij het enthousiasmeren van jongeren en het oprichten en begeleiden van themagroepen die bestaan uit dorpsbewoners. Daarbij is er steeds meer vraag naar onafhankelijke begeleiding van gebiedsprocessen (gebiedsagenda’s) en het betrekken van belanghebbenden bij het verder ontwikkelen en uitwerken van een initiatief. Want naast de inhoudelijke kennis van bijvoorbeeld een duurzaamheidsplan, is de ondersteuning van het belang ervan door belanghebbenden noodzakelijk. Een gedragen initiatief heeft immers goede kans van verwezenlijking. Doarpswurk ondersteunt u door te helpen bij het opstellen van een plan en het begeleiden van bijeenkomsten met belanghebbenden.

Mogelijke stappen om tot een dorpsvisie te komen

Een dorpsvisie maakt u mét en vóór de inwoners en is bedoeld voor het dorp zelf en de gemeente. Mogelijke stappen om tot een dorpsvisie te komen, zijn: het uitvoeren van een enquête, het organiseren van fysieke bijeenkomsten en het voeren van zogenoemde keukentafelgesprekken. Dit zijn goede manieren om te achterhalen wat de wensen en ideeën zijn die in het dorp leven. Met deze informatie kunnen werkgroepjes aan de slag gaan om zo de thema’s verder uit te werken. Op een dorpsbijeenkomst kunnen de uitkomsten worden gepresenteerd. Een Doarpswurk adviseur kan u daarbij ondersteunen.

Organiseer een bernetop om de jeugd te betrekken bij uw dorpsvisie

Dorpen willen graag ideeën en plannen waar het hele dorp achter staat, zowel de grote als de kleine inwoners. Verschillende dorpen betrekken dan ook de jeugd bij het opstellen van een dorpsvisie. Met de bernetop heeft Doarpswurk een methode ontwikkeld om basisschoolkinderen hier ook bij te betrekken. Groep 6, 7 en 8 doorlopen dan hetzelfde traject als de volwassen inwoners. Kinderen kunnen op een interactieve manier aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun dorp. Op een kaart van het dorp geven kinderen aan waar ze bijvoorbeeld het liefst spelen en waar ze liever niet komen omdat ze zich daar niet veilig voelen.

Dorpsbelangen

Masterplan Reduzum: een dorpsvisie voor de komende 10 jaar

Bekijk het project

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein!