Initiatiefkunde voor dorpen

Inspiratie voor het maken van een dorpsvisie

Doarpswurk heeft deze pagina gemaakt voor dorpsbewoners als inspiratie voor het maken van een dorpsvisie. We maken gebruik van leuke inspirerende animatie- en andere filmpjes en verschillende informatieve documenten.

1.Van Mienskip naar Iepen Mienskip

Er is iets heel wonderlijks aan de hand binnen onze gemeenschappen. In een hele korte tijd zijn we veranderd van een meer formele structuur naar veel vrijere verbanden. Dat klinkt deels erg plezierig maar we zien ook dat het vragen oproept. Of we het nu hebben over verenigingen, politieke partijen of het gezin, overal wordt gezocht naar hoe we opnieuw een diepere verbinding tot elkaar kunnen ontwikkelen. Social media is prachtig maar wanneer iedereen op een dorpsfeest met de telefoon bezig is, lijken we te zijn doorgeslagen.

Ergens ligt de balans tussen de meer traditionele gemeenschap van Wim Sonneveld en een volledig individuele drang naar losbandigheid. De balans is een open gemeenschap, een Iepen Mienskip. Hier verbindt het vrije individu zich op bewuste wijze aan de ander. Om te begrijpen waar we de balans kunnen vinden moeten we eerst inzicht krijgen in waarom deze wonderlijke verandering eigenlijk heeft plaatsgevonden. Daarna moeten we leren hoe we die balans kunnen aanbrengen tussen de beide uitersten. Op deze pagina proberen we dit middels allerlei gezichtspunten te vertellen.

Hiernaast bieden we voorbeelden over hoe je als gemeenschap een proces opgang brengt, die kan leiden naar de balans die we zoeken. Het gaat in geen enkel geval om starre methoden of gereedschappen, maar het dient juist als informatie en inspiratie. Het is bedoeld om het eigen denkproces van geïnteresseerden te activeren.

 

2.Voorbereiding

 

3.Theorie

4.Verdieping

5.Praktijk