Dorpsbelangen

Masterplan Reduzum: een dorpsvisie voor de komende 10 jaar

Voor een dorpsbelang vormt de dorpsvisie een terugkerend moment. In Reduzum noemen ze de dorpsvisie het ‘masterplan’ waar ze in 1990 mee zijn begonnen. Dit is een ambitieus tienjarenplan met verschillende thema’s. De dorpsmolen was één van de belangrijkste doelen uit het eerste masterplan. Inmiddels zijn ze aan het vierde masterplan begonnen.

Project in het kort

  • Masterplan Reduzum
  • Keukentafelgesprekken
  • Tienjarenplan
  • Dorpsvisie

Samen met het dorp bouwen aan de toekomst

In Reduzum is een werkgroep gevormd die zich focust op het masterplan. Reduzum is een betrokken dorp en het grootste deel van het dorp is lid van dorpsbelang. De werkgroep heeft het dorp gevraagd hoe Reduzum er over 10 jaar uit moet zien en waar dorpsbelang mee aan de slag moest gaan. Vervolgens zijn verschillende leden van de werkgroep in gesprek gegaan met het dorp via zogenoemde keukentafelgesprekken. Met behulp van een vragenlijst van Doarpswurk was het eenvoudig om thema’s op te halen. Zo hebben 60 inwoners, maar ook verenigingen en bedrijven, een bijdrage kunnen leveren.

Het leiden en notuleren van de keukentafelgesprekken werd onder de werkgroepsleden verdeeld. Nadat de gesprekken waren gevoerd, is de werkgroep aan de slag gegaan om thema’s op papier te zetten. Vervolgens zijn er voor elk thema ‘schrijfgroepjes’ gevormd. De succesformule van het masterplan is ‘betrokkenheid bij de mensen neerleggen en vooral ook resultaten laten zien’. De presentatie met live muziek kon door corona niet doorgaan, maar met een ludiek filmpje en het masterplan op de mat bij elke inwoner kon iedereen kennisnemen van de nieuwe visie op het dorp.

Project in cijfers

12

keukentafelgesprekken

60

inwoners meegedaan aan de gesprekken

10

jarenplan

“Der is Reduzum grut yn wurden: skouders der ûnder en doare”
“Dat materiaal fan Doarpswurk hat goed holpen, lykas de minsken dy’t meiwurke ha oan it foarige Masterplan”

Kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Neem contact op