Inwonerinitiatieven

Kleinste woning­bouwvereniging van Nederland

Het is mooi wonen op het Friese platteland, maar er zijn niet altijd geschikte woningen voor zowel jong als oud. Vele dorpen barsten van de initiatieven, maar lopen soms tegen barrières aan. Er zijn dorpen die doorzetten en uiteindelijk zelf de handen uit de mouwen steken, zoals Jirnsum.

Project in het kort

  • Dorpscorporatie
  • Bejaardenwoningen overkopen
  • In eigen beheer
  • Woningen voor jong én oud

Eddy Lania

Adviseur regio Zuidwest

Doarpskorporaasje Jirnsum

Het verdwijnen van 25 voormalige bejaardenwoningen Dekemahiem zorgde voor de oprichting van de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum (VDJ). Er was groot draagvlak in het dorp voor de dorpscorporatie, 90% van het dorp vond dat de woningen behouden moest blijven. Voor de initiatiefgroep genoeg reden om een businessplan te maken en te onderzoeken of koop, renovatie en daarna verhuur van de woningen in eigen beheer mogelijk was. Na veel onderzoek, overleg en rekenwerk kregen ze de financiering rond– circa een miljoen euro – dankzij inbreng van de provincie, gemeente Leeuwarden, Elkien, de Rabobank, enkele financiers uit het dorp en de ondersteuning van Doarpswurk. In 2016 heeft de dorpscorporatie de woningen aan kunnen kopen.

Kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Neem contact op