Dorpsbelangen

Met een bernetop betrekt u ook de jeugd bij een dorpsvisie

Voor het ene dorp is het een fluitje van een cent, maar voor het andere dorp is het wat lastiger: de jeugd betrekken bij het opstellen van een dorpsvisie. Een bernetop kan hierbij uitkomst bieden. Tijdens een bernetop wordt aan basisschoolkinderen gevraagd wat hun wensen en ideeën zijn over het dorp.

Project in het kort

  • Bernetop
  • Betrekken van kinderen
  • Interactief
  • Draagvlak

Riejanne Bouma

Adviseur regio Zuidoost

Het dorp bekeken vanuit kinderperspectief

Anjum heeft met een dorpsvisie duidelijk in kaart gebracht wat de gemeenschap belangrijk vindt en wat de wensen voor de toekomst zijn. Aan het opstellen van deze dorpsvisie werkten niet alleen de volwassen dorpsbewoners mee, ook de jeugd heeft gezorgd voor een belangrijke bijdrage. Zo heeft adviseur Riejanne Bouma gedurende een middag met groep 6, 7 en 8 van de basisschool hetzelfde traject doorlopen als op de bewonersavond met het dorp. De kinderen konden op een interactieve manier aangeven wat ze belangrijk vonden en dat later in groepjes uitwerken. Op een kaart van Anjum konden ze bijvoorbeeld aangeven waar ze graag spelen en waar ze liever niet komen omdat ze zich daar niet veilig voelen. Opvallend was dat zowel de kinderen als de volwassenen de rust binnen het dorp als groot pluspunt noemden. De kinderen benoemden daarnaast ook het vierjaarlijkse dorpsfeest met grote optocht en het jaarlijkse rockfestival ‘Bumarock’.

“Het inzicht van kinderen op hun eigen omgeving is zo helder, verassend en zet de volwassenen vaak aan het denken. Onmisbaar in een plan voor het dorp!”
“De kinderen opperden het idee om ’s zomers van de ijsbaan een skatebaan te maken.”

Kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Neem contact op