De Omgevingswet per 1 januari 2024

De Omgevingswet per 1 januari 2024

Wat moeten we er als dorpen over weten?

Laat je informeren en inspireren over hoe je je als dorpsbelang kunt voorbereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024.

 

De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop.
Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd met 25 andere wetten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving.
De wet wordt op 1 januari 2024 van kracht en moet dan bijdragen aan:
– een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
– het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke doelen.

Samen

De Omgevingswet vraagt gemeenten straks o.a. om beleid te maken samen met de inwoners. Er komen omgevingsvisies en omgevingsplannen die bestemmingsplannen gaan vervangen.
Hoe kunnen dorpen zich hierop voorbereiden? Wat gaat er veranderen? Voldoet een dorpsvisie als inbreng voor de gemeente?

Informatie Doarpswurk

Op dinsdag 3 oktober 2023 heeft Doarpswurk een webinar gehouden met algemene informatie voor besturen van dorpsbelang en andere geïnteresseerden.
De presentatie die is gegeven door collega’s Eddy Lania en Tineke Helmers kunt u hier in PDF lezen.

Aan de slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.
De partners gaan samen de uitdaging aan om alle gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken. Daarnaast ondersteunt het programma maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Dat doet het programma door:

– te informeren over de bedoelingen van de wet
– hen bewust te maken van de gevolgen van de wet
– het ontwikkelen van een digitaal stelsel Omgevingswet

zodat iedereen over dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving kan beschikken.

Via het YouTube kanaal kunt u diverse animaties en andere filmpjes vinden.

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein