Energiewerkplaats

Energiewerkplaats ondersteunt lokale energie-initiatieven op weg naar energieneutraal

De Energiewerkplaats Fryslân versnelt de energietransitie in dorpen door initiatieven van elkaar te laten leren en elkaar van advies en ondersteuning te voorzien. De Energiewerkplaats is innovatief en niet ‘voor één gat te vangen’. U kunt hier terecht voor advies en ondersteuning bij visievorming, ontwerp en proces en projectontwikkeling.

Samenwerking overheden

De Energiewerkplaats Fryslân is een ideële organisatie en valt onder het bestuurlijk toezicht van Stichting Doarpswurk. Het is een netwerkorganisatie waarbinnen intensief wordt samengewerkt met overheden, zowel provinciaal als gemeentelijk.

Energieneutraal in één avond

Met de Energiemix Methode ontdekt u samen met dorps- of wijkgenoten wat het betekent om als dorp energieneutraal te worden; hoe u dat kunt bereiken en waar uw dorps- of wijkgenoten warm van worden!

Mienskipsenergie: keurmerk voor rechtvaardige duurzame energie

Duurzame energie voor dorpen en wijken, maar dan wel met een eerlijke verdeling van lusten, lasten en zeggenschap. MienskipsEnergie is een keurmerk en werkwijze waar collectieve, lokale producenten van energie (stroom) zich aan kunnen verbinden. Als afnemer van stroom die is opgewekt als MienskipsEnergie bent u ervan verzekerd dat uw stroomlevering voldoet aan de strenge kenmerken die zijn vastgelegd.

Duurzame dorpen

Energiemix Methode: energieneutraal in één avond

Bekijk het project

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein