Duurzame dorpen

Energiemix Methode: energieneutraal in één avond

De afgelopen jaren heeft de Energiewerkplaats Fryslân bij zeventien gemeenten en veertien dorpen gewerkt aan visievorming.

Project in het kort

  • Duurzame energieprojecten
  • Energietransitie gemeenschappen
  • Kennis en inzicht
  • Energieneutraal
  • 17 gemeenten: Achtkarspelen, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, Weststellingwerf
  • 16 dorpen: Akkrum-Nes, Aldeboarn, Baard, Bakkeveen, Boijl, Boornbergum, Elahuizen, Harkema, Heeg, Nijeholtpade, Olderbekoop, Steggerda, Stiens, Terherne, Trynwâlden, Wijnjewoude

Oscar Jansen

Coördinator Energiewerkplaats

Energiemix methode: van visie naar project

De afgelopen jaren hebben zeventien gemeenten en veertien dorpen geholpen bij visievorming met behulp van de Energiemix Methode (EMM). Met veel plezier krijgen gemeenschappen in een korte tijd zicht op wat ze als dorp of wijk collectief kunnen doen, en waar je snel en eenvoudig mee kunt beginnen. Daarnaast heeft de EMM de gemeenten antwoord gegeven op vragen binnen de regionale energiestrategie.

De EMM is het startpunt voor het realiseren van concrete duurzame energieprojecten in gemeenschappen, zoals collectieve zonneweides.

Al spelende wijzer

Via de Energiemix Methode worden mensen ‘al spelende wijzer’ en krijgen ze kennis over de kansen en belemmeringen van de energietransitie in hun eigen gemeenschap. De EMM bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt, via een rekenmodel, een energiemix gekozen voor het dorp. Hoeveel zonnepanelen en windmolens hebben we nodig om ons dorp energieneutraal te maken? En: welke duurzame warmte-opties willen we inzetten; gaan we voor warmtepompen of gaan we gebruikmaken van zonnewarmte? Het tweede onderdeel is het plaatsen van de Energiemix op de kaart van het dorp.

Door het inzetten van de EMM ontstaat een gelijk speelveld qua kennis en inzicht in de mening en het draagvlak van dorpsgenoten. Zo wordt het duidelijk welke collectieve maatregelen op draagvlak kunnen rekenen en komt er inzicht in wat er nodig is om als dorp of wijk energieneutraal en gasloos te worden. Ook biedt de EMM een antwoord op vragen als: Hoeveel kan een dorp of wijk collectief besparen en hoeveel moet er dan nog duurzaam opgewekt worden? Waar passen bijvoorbeeld zonnepanelen, zonnevelden, laadpalen, warmtepompen of biovergisters in de wijk, het dorp of in het landschap? En hoe ziet de omgeving er dan uit?

Project in cijfers

2

Jaar

17

Gemeenten

16

Dorpen

De initiatiefnemers over dit project

“Positief is dat energieneutraal mogelijk is: het kan, het past. Wel goed wikken en wegen waar we welke technieken willen.”
“Het is mooi om als collectief iets terug kan geven aan het dorp”
“We zijn realisten, we zijn allemaal pakes en beppes en willen de wereld goed achterlaten voor de pakke- en beppesizzers”

Kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Neem contact op