De nieuwe wet ‘Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen’

Doarpswurk informeert u over de te nemen stappen

Vanaf 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. Alle besturen moeten per 1 juli voldoen aan deze nieuwe wet. Het is daarom belangrijk om hier vroegtijdig mee aan de slag te gaan als bestuur, want als u niet voldoet aan de WBTR kan dat persoonlijke gevolgen hebben voor bestuursleden.

Samen met Keunstwurk en Sport Fryslân organiseerde Doarpswurk meerdere webinars in samenwerking met notaris Heidi Harmsma van Joure. In deze zeer goed bezochte bijeenkomsten door verenigingen en stichtingen van verschillende disciplines werd de wet in hoofdlijnen uitgelegd door de notaris en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De 7 belangrijkste onderwerpen van de wet zijn:
– vastleggen taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen;
– vastleggen bestuurstaak;
– tegenstrijdig belang regeling;
– faillissement en de gevolgen daarvan;
– uitbreiding regeling ontslag bestuurders;
– beperking meervoudig stemrecht;
– uitbreiding regeling bij aftreden bestuurders

Om u zo goed mogelijk te helpen hebben de 3 bovengenoemde organisaties een stappenplan opgesteld om u zo stukje bij beetje mee te nemen in de veranderingen van de nieuwe wet. Lees het plan goed door en kijk wat voor uw vereniging of stichting van toepassing is. Tevens kunt u het webinar via You Tube terugkijken en de presentatie van notaris Harmsma via de link hieronder teruglezen. Hieronder vind u ook een link naar het aangepast handboek Goed Bestuur dat te vinden is via onze website Dorpshuizen.nl.

Mocht u desondanks hulp nodig hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein!