De nieuwe wet ‘Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen’

Doarpswurk informeert u over de te nemen stappen

Vanaf 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. Alle besturen moeten per 1 juli voldoen aan deze nieuwe wet. Het is daarom belangrijk om hier vroegtijdig mee aan de slag te gaan als bestuur, want als u niet voldoet aan de WBTR kan dat persoonlijke gevolgen hebben voor bestuursleden.

Samen met Keunstwurk en Sport Fryslân organiseerde Doarpswurk meerdere webinars in samenwerking met notaris Heidi Harmsma van Joure. In deze zeer goed bezochte bijeenkomsten door verenigingen en stichtingen van verschillende disciplines werd de wet in hoofdlijnen uitgelegd door de notaris en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De 7 belangrijkste onderwerpen van de wet zijn:
– vastleggen taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen;
– vastleggen bestuurstaak;
– tegenstrijdig belang regeling;
– faillissement en de gevolgen daarvan;
– uitbreiding regeling ontslag bestuurders;
– beperking meervoudig stemrecht;
– uitbreiding regeling bij aftreden bestuurders

Om u zo goed mogelijk te helpen hebben de 3 bovengenoemde organisaties een stappenplan opgesteld om u zo stukje bij beetje mee te nemen in de veranderingen van de nieuwe wet. Lees het plan goed door en kijk wat voor uw vereniging of stichting van toepassing is. Tevens kunt u het webinar via You Tube terugkijken tot eind december 2021 en de presentatie van notaris Harmsma via de link hieronder teruglezen. Hieronder vind u ook een link naar het aangepast handboek Goed Bestuur dat te lezen is via onze website Dorpshuizen.nl.

Veel vragen die we binnen krijgen over de WBTR gaan over de aansprakelijkheidsverzekering. In het webinar heeft notaris Harmsma gezegd dat een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is. Het is per vereniging en stichting afhankelijk of het verstandig is om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dat hangt van verschillende zaken af.
1.Vraag bij jouw gemeente of zij een standaard vrijwilligersverzekering hebben en of de activiteiten van jouw vereniging of stichting daaronder vallen.
2.Kijk dan of je aanvullend nog een verzekering moet afsluiten. Voor veel kleine verenigingen is dit waarschijnlijk niet nodig. Mocht je meer informatie willen vraag dan advies bij een notaris of verzekeraar wat in jouw situatie van toepassing is.

Officiële vereniging of niet?

Verenigingen die zijn opgericht in de jaren net na de oorlog hoefden niet te voldoen aan juridische voorwaarden. Er zijn dus nog enkele verenigingen die juridisch gezien geen vereniging zijn, maar wel functioneren als vereniging. Als je niet staat ingeschreven bij KvK ben je geen vereniging in juridische zin. Dat betekent dat je ook niet hoeft te voldoen aan de WBTR, in die zin dat je gewoon altijd persoonlijk aansprakelijk bent. Want als je een bankrekening hebt, is dat waarschijnlijk ook een persoonlijke rekening.

Een vereniging is niet verplicht om statuten op te stellen. Notarieel vastgelegde statuten geven je vereniging wel een officieel karakter. De vereniging krijgt daarmee volledige rechtsbevoegdheid. Bestuurders zijn dan niet meer hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen van de vereniging. Als je dus geen statuten hebt, ben je wel hoofdelijk aansprakelijk, dus het is eigenlijk altijd goed om statuten op te stellen.

Mocht u desondanks hulp nodig hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Dorpsbelangen

Campagne 'Leve de vereniging!'

Informatie zoals diverse webinars

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein!