Dorpsbelangen

Campagne 'Leve de Vereniging!'

Om het Friese verenigingsleven te ondersteunen en te activeren, zijn Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk de campagne gestart onder de noemer ‘Leve de Vereniging!’

Project in het kort

  • Toekomstbestendige verenigingen
  • Kennisdelen in webinars

De campagne werd maandagavond 29 maart afgetrapt met een online café over de toekomst van het Friese verenigingsleven, waar zo’n 130 verenigingen uit de hele provincie aanwezig waren. Het online café werd opgevolgd door een werkconferentie op donderdag 1 april met tientallen bestuurders van verenigingen, wethouders en vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en koepelorganisaties. De komende maanden volgen er verschillende webinars voor verenigingen en wordt er samen met het Fries Sociaal Planbureau een breed (vervolg)onderzoek gedaan naar het verenigingsleven.

Online café
Tijdens het online café vonden er gesprekken plaats met diverse gasten over het verenigingsleven en nam Daniel Klijn, organisatieadviseur en grondlegger van Besturen met een Visie, aanwezigen mee in een visie op de toekomst. Je kunt de avond hier terugkijken.

Werkconferentie
Tijdens de online werkconferentie, presenteerde het Fries Sociaal Planbureau de eerste bevindingen van een gezamenlijk onderzoek naar het verenigingsleven. De bevindingen vormden de opmaat voor groepsgesprekken met tientallen bestuurders van verenigingen, wethouders en vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en koepelorganisaties. Meer informatie over het onderzoek vind je op de website van het FSP.

Webinars
De komende maanden organiseren Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk zes webinars voor verenigingen. De onderwerpen spelen in op actuele uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld financiën en ledenwerving.

Hieronder de link naar het eerste webinar van 29 april ‘Financiën voor je vereniging’.
Tevens is de tweede ‘Hoe werf je meer leden voor je vereniging?’ gehouden op donderdag 27 mei.
Het derde webinar heeft als titel ‘Hoe betrek je meer leden bij je vereniging?’ deze wordt georganiseerd op donderdag 30 september. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden komen na de zomer online. Houd onze onze Agenda in de gaten voor meer nieuws!

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein