Quickscan

Snel inzicht in de status van uw dorps- of buurthuis

Als bestuur van een ontmoetingsplaats wilt u uw zaken goed voor elkaar hebben. Weet u alleen niet wat er precies geregeld moet worden? Of vraagt u zich af of alles nog wel up-to-date is? Doarpswurk helpt u bij al deze vragen.

De Quickscan helpt u stapsgewijs inzicht te krijgen in wat u voor uw dorps- of buurthuis zou moeten regelen

Er komt heel wat geregel op u af als dorps- of buurthuisbestuur. De Quickscan geeft u in hoofdlijnen snel inzicht in de status van uw dorps- of buurthuis. Daarnaast brengt deze methode eventuele verbeterpunten in kaart.

Vier onderdelen worden onder de loep genomen

  • In het eerste algemene deel worden vragen gesteld zoals: Welke rechtsvorm heeft het dorps- of buurthuis? Heeft u een bestuursreglement? Heeft u een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd? Etc.
  • In het tweede onderdeel komen vragen aan de orde over vrijwilligers. Denk hierbij aan onderwerpen zoals een vrijwilligersreglement, functioneringsgesprekken en vrijwilligersvergoedingen.
  • Het derde onderdeel gaat in op de bedrijfsvoering. Draait het dorps- of buurthuis op vrijwilligers of heeft u dit uitbesteed aan een pachter? Ook wordt er bijvoorbeeld gevraagd of er voortgangsgesprekken worden gevoerd en of die schriftelijk worden vastgelegd.
  • In het laatste onderdeel komt het personeel in loondienst aan de orde. Zijn de taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers schriftelijk vastgelegd? Bent u verzekerd voor aansprakelijkheid van personeel? Etc.

Dorpshuizen

Een nieuw dorpshuis voor Ried

Bekijk het project

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein