25 mei 2024 . 13:30 - 20:00 . Centrum van Raerd (SWF)

Fryske Doarpedei

Deze dag gaan we weer een feestelijke dag organiseren voor iedereen, om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en vooral om te genieten.

 

Samen met onze partners, onze achterban (de besturen van dorpshuizen en dorpsbelangen) en andere vrijwilligers zetten we een mooi programma in elkaar. De locaties zijn inmiddels vastgelegd dat zijn het dorpshuis De Trijesprong en de Laurentiuskerk in Raerd (en ons kantoor).
U vindt het programma hier zodra er meer bekend is!

Team Doarpswurk