30 november 2020

Aandacht voor elkaar tijdens een wandeling

Al bijna een jaar is corona nu onderdeel van ons bestaan. De maatregelen zijn sinds oktober weer strenger wat het contact lastiger maakt. Gelukkig zijn de dorps- en buurthuizen weer open. We mogen elkaar, binnen de regels weer ontmoeten, maar niet iedereen wil en kan dat. Verschillende initiatieven hebben daar een oplossing voor bedacht. Zo kwam welzijnsorganisatie De Skûle met de actie ‘In kopke waarmte yn kâlde tiden’ waarbij mensen met een kopje langs kunnen gaan bij een buurman of familielid. Welzijnsorganisatie Sociaal Collectief tapt uit een ander vaatje, zij hebben een wandelgids gemaakt om mensen met elkaar in contact te brengen. Ik spreek hierover met Mirjam Krop en Flip van Doorn.

Mirjam en Flip wonen al zo’n 11 jaar in IJlst. Mirjam werkt als opbouwwerker bij Stichting Sociaal Collectief. Dit is een welzijnsorganisatie die actief is in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het team bestaat uit opbouwwerkers en jongerenwerkers die fungeren als de voelsprieten in de buurt of wijk. De mensen van Sociaal Collectief zijn de vraagbaak voor buurt- en wijkbewoners en kunnen met hun vragen bij hen terecht, maar zij brengen mensen ook met elkaar in verbinding. Sociaal Collectief werkt daarbij nauw samen met woningcorporaties, de GGD, de wijkagent, buurtsportcoaches en anderen in de wijk of buurt.

Flip is schrijver en journalist en schrijft boeken en reportages over wandelen en toerisme. Zo heeft hij bijdragen geleverd aan verschillende wandelgidsen zoals het Elfstedenpad en Groot Frieslandpad. Aan de keukentafel kwamen beide werkvelden bij elkaar. Binnen Sociaal Collectief speelde de vraag hoe je contact houdt in deze tijd van corona. Zij wilden de vrijwilligers en mantelzorgers een extraatje geven voor de kerst. Voor Mirjam en Flip was één en één twee.

Schetsen aan de keukentafel
Aan de keukentafel ging het snel, dat is één van de voordelen van thuiswerken. ‘Wandelen is één van de dingen in coronatijd die je ondanks alle beperkingen gewoon kan doen. Zo kwamen we al snel met het idee iets met wandelroutes in de gemeente te doen’, zegt Flip. Juist contact houden in deze tijd is belangrijk benadrukt Mirjam, aangezien alle activiteiten die zijn stilgelegd. De koffiekopjes werden aan de kant geschoven en Flip en Mirjam bogen zich over tafel om de eerste routes rondom Sneek vorm te geven.
De gemeente Súdwest-Fryslân kreeg lucht van het initiatief van Sociaal Collectief en was enthousiast. Vanuit het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ was er geld beschikbaar voor lokale initiatieven die rond corona ontstaan. Het idee aan de keukentafel in IJlst groeide hiermee uit tot een wandelgids voor de hele gemeente. Mirjam benaderde vrijwilligers, bewoners en collega’s om te figureren in de wandelgids en Flip ging aan de slag met de routes.

In het boekje staan verschillende wandelroutes door de hele gemeente verspreid. De wandelingen variëren tussen de 3 en 8 kilometer. ‘We hebben in het boekje gekozen om de wandelingen behapbaar te houden. Zodat je even kan bijkletsen met je buurman, vrijwilliger of collega, niet om de Elfstedentocht te lopen’, zegt Mirjam. De wandelgids moet mensen uitnodigen om met die eenzame buurvrouw of de mantelzorger even een blokje om te gaan. Het is een win-winsituatie, want je hebt contact en tegelijkertijd ontdek je ook nog eens de mooie plekjes in je eigen omgeving. ‘Wandelen kan altijd, zolang het niet stortregent’, zegt Flip. Mirjam vult aan: ‘één van de vrijwilligers zei het als volgt: in Fries giet klaait fan hûs’.

Met de gids in de hand op pad met je wandelmaatje
Het is belangrijk dat de routes kloppen, maar het gaat om de mensen. Voor het boekje zijn er verschillende duo’s met elkaar gekoppeld om samen te wandelen. Een breed palet aan mensen hebben meegewerkt aan de wandelgids. Zo loopt er een tiener van 16 mee, iemand uit Irak, mannen en vrouwen, maar ook iemand in een rolstoelfiets. Iedereen kan één van deze wandelingetjes maken. ‘Mocht je geen wandelmaatje hebben of niet weten met je je kan wandelen’, zegt Mirjam ‘dan kun je contact opnemen met Sociaal Collectief en dan zoeken wij een maatje voor je’.

‘We willen mensen verleiden om te gaan wandelen met iemand’, zegt Mirjam. In de wandelgids staat de route, een kaartje en een klein stukje tekst wat je onderweg tegen komt. Daarnaast staan er gesprekken in met verschillende mensen: van een student tot de burgemeester. Je wandelt van knooppunt naar knooppunt: ‘Een kind kan de was doen’, zegt Flip. Voor de kerst krijgen alle mantelzorgers en vrijwilligers de wandelgids. Voor andere geïnteresseerden komt de gids op verschillende plekken in Sneek te liggen zoals bij de stipepunten, Gebiedsteams of inloopplekken van bijvoorbeeld het Leger des Heils of het Vrouwencentrum.

Mocht jij ook interesse hebben in de wandelgids neem dan contact op met Sociaal Collectief Een mooie gelegenheid om in de kerstvakantie één van de routes uit te proberen. Weer of geen weer.

Tekst: Hendrik Tamsma
Foto: Sociaal Collectief