3 juni 2021

Aanmelding Dorpsvernieuwingsprijs 2021 van start!

Wie wordt de opvolger van Esbeek (N.Br.), Wellerlooi (L), Ansen (Dr.) en Den Andel (Gr.), de winnaars van de Dorpsvernieuwingsprijs 2019? Dorpen die actief werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn, kunnen net als zij een steun in de rug krijgen met de Dorpsvernieuwingsprijs.

Er zijn drie prijzen beschikbaar van € 1000, € 1500, € 3000. Deze zijn bedoeld voor projecten die de leefbaarheid van het dorp bevorderen. De uitreiking vindt plaats op zaterdag 20 november.

Natuurlijk was het even spannend of we de Dorpsvernieuwingsprijs door zouden laten gaan. Maar juist in tijden van Corona hebben bewonersorganisaties hun waarde voor de gemeenschap bewezen. De jury heeft in haar beoordeling dit jaar dan ook extra aandacht voor dorpen die in tijden van Covid nieuwe activiteiten organiseerden en inspeelden op de nieuwe situatie. De criteria zijn hierop aangepast.

Aanmelden
Meld uw Fries dorp aan voor deelname door onderstaand formulier in te vullen. Stuur je aanmeldformulier + bijlagen uiterlijk 5 juli naar Doarpswurk => info@doarpswurk.frl

Een eerdere winnaar van zelfs de Europese dorpsvernieuwingsprijs was Koudum!

Op 6 juli om 20.00 uur sluit de termijn voor aanmelding. Dan buigt een driekoppige jury zich over de inzendingen. De jury is wegens succes en enthousiasme geprolongeerd: Elles Bulder (HanzeHogeschool Groningen); Thijs van Mierlo (LSA) en Hans Cok (Ministerie BZK) hebben de taak om de dorpen te beoordelen ook dit jaar met veel plezier op zich genomen.

De landelijke Dorpsvernieuwingsprijs wordt eens per twee jaar georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Doarpswurk is namens de Friese dorpen en dorpshuizen lid van de LVKK.