28 maart 2022

Achlumer jongeren willen graag in eigen dorp wonen

Woningbouw is een actueel thema in veel dorpen. Ook Achlum wil graag betaalbare woningen voor de jongeren uit de regio. De werkgroep wonen zet zich hiervoor in.

Dorpsbelang Achlum heeft regelmatig overleg met de gemeente en de woningstichting over het woning(bouw)beleid in het dorp. ‘Een aantal mensen heeft ons benaderd met de vraag of nieuwbouw mogelijk is in Achlum. Op dit moment is dat niet mogelijk. Als we de overheden ervan kunnen overtuigen dat er een duidelijke behoefte is, kunnen we mogelijk wat bereiken’, staat op de site. Reden voor dorpsbelang om die behoefte te peilen en een werkgroep wonen op te richten. Karin van der Heide reageerde positief toen dorpsbelang vroeg wie in de werkgroep wonen wil meedenken over de toekomst van het dorp. ‘Het is vooral voor de jeugd belangrijk dat er woningen voor hen beschikbaar zijn. Ik zit er midden in met kinderen van 21, 19 en 13 jaar: het gaat om hun toekomst en zij willen hier graag blijven’, zegt ze.

In maart vorig jaar werd een enquête gehouden in het dorp. De respons was hoog: meer dan 100 formulieren kwamen retour. Opvallend was het aantal jongeren dat de enquête had ingevuld. Zij waren ook aanwezig op de dorpsavond die eerder deze maand over de woonvisie werd gehouden. ‘Uit de enquête kwam naar voren dat de voorkeur uitgaat naar koopwoningen, ook bij de jeugd. Op de dorpsavond is in vier groepen gesproken over het thema en ook daarin kwam woningbouw voor de jeugd als prioriteit naar voren. Daar gaan we mee aan de slag.’

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de dorpsavond vorig jaar meteen na de enquête zou worden gehouden, maar corona gooide roet in het eten. ‘Het is jammer dat die vertraging er is geweest, want een woningbouwtraject kost veel tijd en de jeugd wordt wel ouder. Bovendien is de woningmarkt er ook niet beter op geworden. Het is overal lastig om als starter een goede woning te krijgen. Het moet wel betaalbaar zijn. We willen daarom ook inzetten op doorstroom in het dorp: dat gezinnen bijvoorbeeld doorstromen naar nieuwbouw, zodat hun woningen vrijkomen voor startende jongeren. Die belangstelling is er zeker.’

Nu de behoefte is gepeild en er op de dorpsavond ook al concrete plannen werden geopperd, is het de taak van de werkgroep wonen om deze om te zetten in een concrete vraag naar de gemeente. ‘We weten nu wat er leeft in het dorp en zijn stukken aan het voorbereiden’, zegt Van der Heide. ‘Maar alles ligt nog open, zoals de locatie van mogelijke nieuwbouw. Dat moet je ook in goed overleg met het dorp doen, want niet iedereen zal hier blij mee zijn.’

De werkgroep kreeg bij de dorpsavond ondersteuning van Riejanne Bouma van Doarpswurk. Ook in het verdere traject ziet Van der Heide een rol voor Doarpswurk weggelegd. ‘Veel dorpen zijn momenteel met het thema wonen bezig en om te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw gaat uitvinden, is het beter om die dorpen samen te ondersteunen en ervaringen te laten uitwisselen. Bovendien zit er bij Doarpswurk kennis van de trajecten die je moet doorlopen. Dat kan veel kostbare tijd besparen.’

De komende tijd zal de werkgroep wonen nog wel veel tijd en energie kosten, realiseert ze zich. ‘Maar de jeugd heeft de toekomst, daar wil ik me voor inzetten. We wonen in een actief en betrokken dorp en we doen het met z’n allen. Het is goed voor de leefbaarheid dat de jeugd hier wil blijven, maar dan moeten ze daar wel de kans voor krijgen.’

Tekst & foto: Ida Hylkema