12 april 2021

8 dorpen aan de slag met prijsvraagfase Waddenkust K(l)eigoed

Acht dorpen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke krijgen een uitnodiging om mee te doen aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust K(l)eigoed. De dorpen kunnen aan de slag met het maken van een plan om een door hun voorgedragen leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot zes panden in aanmerking voor ondersteuning van maximaal 200.000 euro.

 

‘Ik bin grutsk op dit projekt’, vertelt erfgoedgedeputeerde Klaas Fokkinga. ‘Ik fyn it unyk dat de doarpsbewenners dit sels sa oppakke en wurkje oan leefberens, rekreaasje en erfguod.’

Geselecteerde ideeën
In de gemeente Waadhoeke gaat het om de gereformeerde kerk in Sexbierum en de watertoren in Sint Jacobiparochie. In Noardeast-Fryslân gaat het om de oude zuivelfabriek in Morra/Lioessens, het oude rechthuis in Kollum, een boerderij in Augsbuurt, een leegstaande winkel in Holwerd, een oude herberg/brouwerij in Ferwert en het Ruurd Wiersmahûs in Burdaard. Alle dorpen zijn door beide gemeenten in de gelegenheid gesteld ideeën in te dienen. Daarna zijn de acht bij het project passende ideeën door hen voorgedragen aan de provincie.

Bij het maken van de plannen kunnen de dorpen rekenen op professionele ondersteuning, zoals van Kenniscentrum Herbestemming Noord, de Toerisme Alliantie, Ynbusiness en een architect. Via de methodiek van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) werken inwoners, overheid en adviseurs samen om een dorp leefbaar te maken en samen te ontwikkelen. Een onafhankelijke jury kiest eind dit jaar welke vier tot zes plannen subsidie krijgen en kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering is gepland in 2022 en 2023.

Waddenkust K(l)eigoed en Erfgoed Deal
In dit project wordt erfgoed ingezet voor het in goede banen leiden van de effecten van krimp in beide gemeenten met een aanpak ‘van onderop’. Vier tot zes leegstaande karakteristieke panden worden verbouwd tot hoogwaardige overnachtingsaccommodaties. De panden blijven zo behouden én ze leveren een bijdrage aan de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied. Zo wordt ingezet op cultuurtoerisme dat bijdraagt aan leefbaarheid en seizoensverlenging en uitgaat van de kwaliteit van een gebied.
Waddenkust K(l)eigoed is een project uit de landelijke Erfgoed Deal die is ondertekend door overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Erfgoed Deal worden projecten gesteund waarin erfgoed een bijdrage levert aan de grote ruimtelijke opgaven. Met de bijdragen van Rijk, provincie en gemeenten is er in totaal voor Waddenkust K(l)eigoed 950.000 euro beschikbaar.

Fotobijschrift: Erfgoedgedeputeerde Klaas Fokkinga op de Waddendijk met op de achtergrond de Waddenzee en het dorp Wierum.
Fotografie Jacob van Essen, Hoge Noorden.