25 februari 2022

Adviseur aan het woord: Eddy Lania

Op dit moment zitten we midden in de campagne “We binne wer los”. Op zaterdag 12 maart wordt deze Doarpsbrûsdei gehouden. Zo veel mogelijk dorpshuizen en dorpsbelangen in Fryslân laten zien dat er weer geleefd, gebruist kan worden.

Het wordt hoog tijd dat we weer terug kunnen naar “het oude”. De vraag is echter: komt “het oude” weer terug. De afgelopen jaren zijn we veel op onszelf teruggeworpen, veel digitaal vergadert, op afstand van elkaar moeten blijven, geen handen schudden, geen mooie en goede gesprekken onder het genot van een kop koffie of een glas bier of wijn.

Dé ontmoetingsplek van het dorp, het dorpshuis, moest noodgedwongen de deuren sluiten.

De morele en financiële schade is groot. Maar de veerkracht van ons allen ook! In de praktijk bezoek ik steeds weer meer live de dorpshuizen en dorpsbelangen. Veel onderwerpen spelen op dit moment. Er wordt hard gewerkt aan “Het behouden van de Doarpskeamer voor de gemeenschap”. “Plannen ontwikkelen voor behoud en herbestemming van gebouwen, bijv. leegstaande schoolgebouwen”. “Herbestemming geven aan  maatschappelijk/kerkelijk vastgoed”. Vaak heeft de herbestemming als doel om woningen voor jongeren of ouderen of een mix daarvan te creëren. “Het maken van een dorps- of stadsvisie”. Maar ook de vraag en zorg: “hoe houden we de exploitatie van ons dorpshuis overeind of hoe houden we onze vrijwilligers aangehaakt”.

Energie! Daar draait het om. Menselijke energie! Vrijwilligers die nog steeds vol energie zaken oppakken binnen de Mienskip. Voor en met elkaar. Daar krijg je als adviseur zelf ook weer energie van. Ideeën die van niets, iets worden!

Ik geloof er absoluut in dat de Mienskip vanuit haar eigen kracht in staat is het dorpsleven weer draaiende te krijgen. En dat Doarpswurk, de gemeenten en de provincie hier een ondersteunende rol in kunnen en moeten spelen.

Wel moeten we aandacht hebben voor elkaar. Niet iedereen staat gelijk te popelen om weer aan alle activiteiten deel te nemen of weer als vrijwilliger aan de slag te gaan. De angst kan er nog inzitten, zeker bij kwetsbare doelgroepen. Laten we in ieder geval extra aandacht hebben voor elkaar, en elkaar betrekken bij de mooie dingen die we met elkaar doen.

We gaan er voor, laten we weer los gaan!

Tekst: Eddy Lania