28 februari 2023

Adviseur aan het woord: Eddy Lania

Als adviseur van Doarpswurk begeleiden we dorpen (en steden) bij de visieontwikkeling. Met als resultaat een dorps-, stadsvisie of -plan.
Een stip op de horizon helpt het dorp of de stad om met elkaar te bepalen wat je als gemeenschap de komende jaren wilt bereiken en hoe je daar komt. Linksom, rechtsom maakt niet uit, als je je doelen maar behaalt.

Een mooi proces van onderop!

Samen met een bestuur of werkgroep bereid ik zo’n bijeenkomst uitgebreid voor door na te denken over de aanpak; kiezen we voor een geheel “open avond” of al een beetje voorbereid door de gespreksonderwerpen te kiezen. En, hoe communiceer je als gemeenschap met je achterban? De contouren van de visieavond worden zo duidelijker.

Een ding is zeker, alle onderwerpen beïnvloeden direct de leefbaarheid van jouw gemeenschap. Of het nou om verkeer, het groen, wonen, de zorg of zorgen voor elkaar gaat.

Op zo’n avond is het altijd spannend hoe groot de opkomst is! Komen de mensen die er altijd wel zijn of komen er ook andere dorps- of stadsgenoten? Vaak is er veel energie gestoken in het informeren van de bewoners door stukjes in het lokale krantje, de website, flyeren en persoonlijk uitnodigen “jij komt toch ook?”.

Op de geplande datum mag ik als adviseur de avond leiden en zie ik de groepen bewoners met elkaar brainstormen over de onderwerpen. Zo worden de bestuurs- en werkgroep leden zelf ontzorgd. En kan ik als gespreksbegeleider aan tafel in een korte tijd zoveel mogelijk informatie vergaren die later verwerkt wordt tot concrete en haalbare doelen. Geen discussie, wel elkaar aanvullen waar mogelijk.

Energie en opbrengsten

Ik geniet er elke keer weer van om die ongelooflijke hoeveelheid energie die ontstaat te ervaren. Een mooie interactie ontstaat tussen de bewoners onderling en de gespreksbegeleider. Een enorme hoeveelheid informatie wordt in een korte tijd verzameld. Hiermee kunnen de werkgroepen, die die avond ook ontstaan, aan de slag. Indien gewenst help ik deze groepen op weg.

De laatste dorpsvisie-avond die ik mocht begeleiden in Wommels was er zo een. Ruim 80 bewoners waren die avond aanwezig! Ook wethouder Bauke Dam was er om de avond te openen. Bauke was nog lange tijd aanwezig en zeer geïnteresseerd in dat wat de bewoners inbrachten.

Als werkgroep en adviseur van Doarpswurk kijk je dan met veel plezier en een goed gevoel terug op een hele mooie avond. Tijdens de “derde helft” kunnen de deelnemers, onder het genot van een hapje en drankje, “stickeren” en daarmee prioriteit geven aan de onderwerpen.

In de auto naar huis denk ik dan “daar doen we het voor!”

Eddy Lania

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp, volg dan ons webinar ‘Dorpsplannen maken’ op 13 maart of neem contact op met de adviseur in uw regio!