26 oktober 2020

Adviseur aan het woord: Eddy Lania

Passie!

Staan we aan de vooravond van een tweede lockdown? Dinsdag 27 oktober weten we het!

De afgelopen maanden zijn vele dorpshuizen en dorpsbelangen weer opgestart. Besturen en vrijwilligers hebben hard gewerkt aan het opstellen en weer actualiseren van corona protocollen en het corona proof inrichten van de vele dorpshuizen die Fryslân rijk is. Veel activiteiten voor dorpsbewoners zijn weer opgestart, echter ik zie ook uitstel van activiteiten, vooral daar waar het gaat om de kwetsbare ouderen in onze gemeenschap.

Veel Corona vraagstukken, maar ook weer de subsidie aanvragen voor de derde en laatste IMF-tender 2020 om het dorpshuis te verbouwen, renoveren of verduurzamen. Doarpswurk, Streekwurk en Dorpencoördinatoren ondersteunen de besturen met het opstellen van een goed projectplan om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Ik zie ook steeds meer omvangrijke vraagstukken van dorpshuizen/MFA’s die de samenwerking opzoeken met scholen/IKC’s en sportverenigingen. Gaan wij zelfstandig die grote renovatie of nieuwbouw aan of gaan we de krachten bundelen. Hoe kunnen we meerwaarde creëren door samenwerking en dit omzetten in voordelen voor onze gemeenschap!

Maar de zorgen over de toekomst nemen ook toe. Hoe lang zingen we het als dorpshuis nog uit als het gaat om de financiële reserves? De vaste lasten gaan “gewoon” door, de inkomsten vallen voor een groot deel weg of komen maar mondjesmaat weer binnen. De gemeenten zijn momenteel bezig om te kijken hoe ze de maatschappelijke instellingen financieel kunnen ondersteunen. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld, dit is echter lang niet toereikend! De gemeente Súdwest Fryslân heeft ondertussen een regeling beschikbaar gesteld. Ook hier is er goede afstemming en samenwerking tussen dorpshuizen, Doarpswurk, Dorpencoördinatoren en de gemeente.

Passie! Het is fantastisch om te zien hoe de passie van besturen en vrijwilligers voor de energie zorgt om de zaken voor elkaar te krijgen. Besturen en vrijwilligers steken vele uren in al die activiteiten om elkaar te kunnen ontmoeten. Ondersteund door bevlogen professionals. Op die manier werken we met z’n allen aan de leefbaarheid van onze Mienskip. Met passie!

Tekst: Eddy Lania
Foto: Pixabay